Ulön-Dannemark – syskonöar med plats för överraskningar

Vill du uppleva både flora och fauna i ett marint mosaiklandskap, är detta rätta platsen. Här finns både exponerade granithällar, krattsnår och kalktorrängar. Bland blommande blodnävor, brudbröd och backglim finns det möjlighet att se flera arter blåvingar, praktfjärilar och karminspinnare. Skärpiplärka, törnskata, stenskvätta och större strandpipare är några av karaktärsfåglarna. Vi ägnar också tid till att examinera musslor, snäckor och andra marina strandfynd. Promenaden går i delvis kuperad terräng på ca 3 km. Ta med matsäck för dagen. Samlingsplats: P-platsen strax S om gamla konsumbutiken i Heestrand. Båttransport från Heestrand: 50 kr. OBS! Föranmälan senast 1 juni till Helena Svensson (0705-68 43 74) eller guiden Jan Uddén (0706-56 54 01). Samarrangemang med Svenneby hembygdsförening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/s2Hke69HW7Q2

Puktörneblåvinge. Foto: Jan Uddén.