Ut i Vänerskärgården till fots

Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland Vänerns yttersta öar och skär. Vandringen tar ca 5 timmar i ganska lätt terräng, omkring 5 km. Vi passerar stora vassvikar och bronsåldersrösen ut mot Våleberg – vårdkasarnas berg. Vi stannar till vid Nötöns informationscentrum. Möjligheten att se vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor. Vålebergsnäbbans blankslipade hällar kan ge inspiration till bad. Vandringens guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13). Ta med matsäck för två matstopp och gärna även badkläder, kamera och kikare. Samling sker vid reservatets parkering norr om Köpmannebro, skyltning vid E45 vid Årbol. Närmsta busshållplats är Årbol (Åmål) ute vid 45:an. Kontakta guiden för skjuts de 3,6 km ner till reservatet.