Vandring i midsommartid

Naturen på Saltö är omväxlande och intressant. Här finns allt från lättgången rakstammig tallskog och sandstrand till svårforcerade klapperstensfält och bergspartier med vidsträckta utsikter. Vi finner arter hemmahörande både i inlandet och vid kusten. Vi tittar på växter och djur både från stranden och från skogen. Vandringen runt ön är ca 7 km. En del passager är svåra (klapperstensfält och bergsryggar). I övrigt krävs inga förkunskaper. Medtag matsäck!

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Saltö, skyltat på vägen mellan Vik och Strömstad (https://goo.gl/maps/H4AcJ8nuGwL2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring