Vårblommor och istidsspår

Djupadalen är en smal, canyonliknande bildning som är nerskuren som mest 14 meter i kalkstenen och omgiven av branta kalkstenskanter. Dalen bildades när inlandsisen under sin avsmältning för 10 000 år sedan nådde Plantabergets nordsluttning. Då frigjordes uppdämda vattenmassor som strömmade ut i det dåtida havet. Dalens utlopp mot väster är tilltygat av kalkstensbrott och avfall från tidigare kalkbränning. På Djupadalens sydsida däremot finns betade hagmarker med växtlighet som är typisk för Falbygdens kalkrika torrängar. Här kan du till exempel finna backsmultron, blodnäva och backsippa. På några ställen finns kalkhällar med bland andra grusbräcka, grusviva och axveronika. Guide är Torgny Jansson (telefon: 0515-71 10 09).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/i3t15cmUxaR2