Vårblomning med blåsippor

Ryrhalvön har ett Botaniskt rikt kulturlandskap på kalklerskiffer. Vegetationen på kalklerskiffern saknar delvis motsvarighet i denna del av landet och här finns några av länets intressantaste och mest skyddsvärda botaniska områden. Vårblomningen är flödande rik med bl.a. blåsippor i tre färgvarianter blå, röda och vita.

Flertalet av reservatsområdena utgör rester av hemmanets inägor från 1700-talet. Den mest värdefulla vegetationen på Ryrhalvön är de solöppna kalktorrängarna och hällmarkerna som finns i anslutning stränderna. På de hävdade slåtterängarna och i betesmarkerna blommar under maj månad rikligt med gullviva och S:t Pers nycklar.

Samlingsplats: Naturreservatets P-plats, Ryrs by (https://goo.gl/maps/bbinvdumnENHb9XLA).

Svårighetsgrad: Lätt vandring