Vårblomning på Ramsvikslandet

Vi går en lätt vandring på betade strandängar och hällmarker under ledning av Evastina Blomgren (telefon: 0730-38 04 89). Förhoppningsvis hälsar lärkan oss välkomna och små vårblommor lyser i gräset. Utefter kanten av hällarna bör västkustarv och två arter skörbjuggsört lysa fint. Sand- och dvärgmaskrosor ska vi försöka bestämma till art. Om vädret är oss nådigt får vi också en fin fikastund medan vi lyssnar på lärkan i skyn och med vacker utsikt över ett förhoppningsvis blått hav. Därefter tar vi en liten tur upp i berget till Dammbacken och nyss röjda marker och ser vad som lockats fram där buskarna dolt marken. Samling vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt på Ramsvikslandet kl. 11:00. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.