Vårfåglar

Kom med och lyssna och upptäck minst ett 50-tal fågelarter som vi hör och ser i en gammal kulturbygd vid Östen. Samling vid Logårdens parkering 19:00. Samåkning från Hertig Karls torg, Mariestad, 18:30. Medtag fika. Vi spanar till ca 23:00. Guide är Alf Saldin (telefon: 0501-163 88).