Vårvandring i Sandsjöbacka

Ta med matsäck och följ med guiden Ulla Åshede (telefon: 0300-296 19) på en tur i Sandsjöbackareservatets sydvästra del. Vandringen är bitvis krävande och går över hällmarker och förbi gården Skogens ägor där Einar planterat en lång rad exotiska barrträd. Samling vid reservatsparkeringen på Kyrkoby-Dalavägen. Buss 720 går från Kungsbacka station men man får räkna med att gå ca 2 km från hållplatsen Guntofta innan man kommer till samlingsplatsen.