Vättlefjäll

Heldagsexkursion i Vättlefjäll ledd av Lars Erik Norbäck (telefon: 0703-63 97 37). Vi har goda chanser att få se knärot, klockgentiana och cypresslummer. Vandringen går först upp mot Gäddevatten, där en fin lokal för knärot finns. Sedan passerar vi ett par förekomster av klockgentiana, förhoppningsvis i fin blom. Vidare öster om Stora Stentjärn till trakterna väster om Orremossen, där cypresslummer växer; längs vägen passar vi på att studera även matt-, rev- och lopplummer. Andra arter man kan hoppas på är myrlilja, klockljung och kambräken. Vandringens längd är ca 9 km. Samling vid Vättlestugans P-plats. Kör in Kryddnejlikegatan mellan Lövgärdet och Rannebergen. Även busshåll-platsen heter Kryddnejlikegatan. Glöm inte grova skor och matsäck. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.