Växter i kulturlandskapet

Vandra bland trollsmultron, jungfrulin och grönvit nattviol ihop med Mats Rosengren, som berättar om kulturhistorien. Samling vid Heljesgården. Arrangör: Naturum Hornborgasjön.