Vilda blommornas dag

Ung pojke betraktar blomsterängen. Foto: Jan Uddén.

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden och ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen examinerar vi örter och gräs i ett av Bohusläns artrikaste naturreservat. Bl. a. märks flera rödlistade arter som trollsmultron, grådådra, kalkdån och månlåsbräken. Andra kalkgynnade arter är backglim, backnejlika, väddklint och vitstjälksmöja. Vandringen är max ett par km men i kuperad terräng. Ta gärna med fältflora och lupp. Vi tar en fika på skalbanksmuseet. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Skalbanksmuseet, Uddevalla (https://goo.gl/maps/kjxyHXPjYFDDB66N8)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01.