Vitsippsdalen

ÄNGGÅRDSBERGEN

Tisdag 24 april kl. 17:30-20:00

Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör vi kunna få se bland annat gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i Göteborgs Botaniska Trädgård kl. 17:30. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.