Vitsippsdalen

Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand (telefon: 0708-55 96 28, ring vid frågor, skicka inte SMS). Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör vi kunna få se bl.a. gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i Göteborgs Botaniska Trädgård kl. 17:30. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.