Nyheter

Sök bland våra nyheter

Naturskogsvariationer

I maj 2018 brann ett ca 20 hektar stort område i Risveden. Ett år senare ser vi hur branden påverkat områdets flora och fauna. Sällsynta arter kan dyka upp i skogar som brunnit. Många träd blev skadade under branden, så vistelse i området sker på egen risk. Vi tittar också på den gamla blandskogen, sjöar, mossar, fågellivet och kulturspår. Ta med matsäck och vatten. Rejäla skor rekommenderas. Guide är Leif Danielsson (telefon: 0706-03 67 01). Samling vid Skepplandatorget (Albotorget) kl. 10:00.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/P55kSQb8z6C2

Skårskogen, ett av Risvedens nya reservat

Vi vandrar genom orörd naturskog och träffar på några överraskningar. 2,5 km vandring i delvis obanad, men relativt lättgången terräng. Grova skor eller stövlar rekommenderas. Medtag liten matsäck. Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12 92 73). Samling Forsvallen, Skepplanda. Busshållplats Forsvallen. Koordinater: 57°58’40.4”N 12°11’34.8”E.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/5Xjf2uL2qSt

Vättlefjäll i ett nötskal

Vi passerar sjöar, bäckar, diken, dämmen, kvarnlämningar, kvarnstenar och jättegrytor – sådant som minner om vattnets stora betydelse i gången tid. Vi kommer även att se spåren av en historisk idrottsplats, en spännande linbana, trallebanor och torvbrytning. Förhoppningsvis blommar klockljung, myrlilja och klockgentiana, vilka är några av Vättlefjälls karaktärsväxter. Vandringen, som är ca 6 km, går i typisk Vättlefjällsterräng, dels på stigar och dels i obanad terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas. Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12 92 73). Samling vid Glasbruksmuseets parkering, Surte. Koordinater för samlingsplatsen är: 57°49’47.4”N 12°0’50.0”E. Närmaste busshållplats är Surte centrum och närmaste tågstation är Surte station.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/k13AfyvuYj12

Iglekärr

I reservatet härjade en skogsbrand i maj 2018. Ett område på ca 10 ha brändes av. Vi går till hälften genom brandområdet för att leta efter ev. svedjenävor och resten genom gammelskog. Många träd skadades under branden, därför finns risk för fallande träd och grenar – vistelse i området sker på egen risk. Ca 5 km:s lugn vandring i delvis stiglöst land – ibland starkt kuperat och ibland mycket lättgånget. Ta med matsäck och vatten. Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12 92 73). Samling Forsvallen, Skepplanda, kl. 10:00, för vidare samåkning till reservatsparkeringen. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/GEzqs1jeWLC2

Vildmarksupplevelse i stiglöst land

5 km lugn vandring i obanad terräng med bitvis stark kupering. Vi vandrar i gammal naturskog på lavklädda åsar, genom mossar och förbi flera små tjärnar och sjöar. Botaniskt intressant. Grova skor eller stövlar rekommenderas. Medtag matsäck. Guide är Pelle Dalberg (telefon:0705-12 92 73). Samling Forsvallen, Skepplanda. Busshållplats Forsvallen. Koordinater: 57°58’40.4″N 12°11’34.8″E.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/5Xjf2uL2qSt

Kalkpåverkad försommarflora

En vandring på ca 3 km i äldre lövskog utefter Grönån där vi njuter av den rika och delvis kalkpåverkade floran. Tvåblad, vårärt, vippärt och trolldruva är några av rariteterna. Forsärla och strömstare häckar längs ån. Vi passerar kvarn- och sågruin, torpruiner, jordkällare, linbråtegrop, fornåkrar, äldre väg och ett litet vattenfall. Vandring går i delvis obanad terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas. Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0705-12 92 73). Samling vid Forsvallen, Skepplanda. Koordinater för samlingsplatsen är: 57°58’40.4″N 12°11’34.8″E. Närmaste hållplats är Forsvallen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/5Xjf2uL2qSt

Skår

Kvarnsjöarna

Vättlefjäll

Risvedens vildmark