Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem och möjligheter Västerhavet står inför anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt som du får en unik chans att uppleva Västerhavet genom spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter, får du ökad kunskap och kännedom om Västerhavets möjligheter och utmaningar.

Under Västerhavsveckan 5- 13 augusti ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter under, över och vid vattenytan. Då kan du träffa forskare, snorkla, paddla och dyka, njuta av havsnära kustreservat, följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan och mycket mer!

Västerhavsveckan sträcker sig längs hela kusten, från Strömstad i norr till Kullaberg i söder och anordnas av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.

vasterhavsveckan.se

Vitsippsdalen

Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand (telefon: 0708-55 96 28, ring vid frågor, skicka inte SMS). Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör vi kunna få se bl.a. gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i Göteborgs Botaniska Trädgård kl. 17:30. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Vättlefjäll

Heldagsexkursion i Vättlefjäll ledd av Lars Erik Norbäck (telefon: 0703-63 97 37). Vi har goda chanser att få se knärot, klockgentiana och cypresslummer. Vandringen går först upp mot Gäddevatten, där en fin lokal för knärot finns. Sedan passerar vi ett par förekomster av klockgentiana, förhoppningsvis i fin blom. Vidare öster om Stora Stentjärn till trakterna väster om Orremossen, där cypresslummer växer; längs vägen passar vi på att studera även matt-, rev- och lopplummer. Andra arter man kan hoppas på är myrlilja, klockljung och kambräken. Vandringens längd är ca 9 km. Samling vid Vättlestugans P-plats. Kör in Kryddnejlikegatan mellan Lövgärdet och Rannebergen. Även busshåll-platsen heter Kryddnejlikegatan. Glöm inte grova skor och matsäck. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Möt Linné i skalbankarna

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och kalkgynnad flora med säregna arter som ängsgentiana, låsbräken, rysk martorn, blå- och backsippa och många fler. Ta med flora, kikare och matsäck. Vandringen går i lätt terräng. Guide är Håkan Olsson (telefon: 031-96 10 87). Samling vid bussändhållplatsen Sillvik för vidare vandring genom koloniområdet.

Vårvandring i Rya skog

Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Trots sin litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. Ett hav av vitsippor och svalört möter oss på vandringen. På en spång går vi genom alsumpskogen och vi vandrar också genom hassellunden. Naturguiderna Catharina Larsson (telefon: 0701-52 76 15) och Lena Smith tar oss med på en tur i den spirande lövskogen. Vi pratar om områdets historia och om vad det är vi ser utmed stigen. Kanske får vi syn på desmeknoppen, gömd bland vitsipporna. I en av områdets ängar pausar vi och äter medhavd matsäck. Vi går ca 2 km, lätt vandring i lugnt tempo. Bitvis kan det vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg. Samling vid reservatets P-plats. Buss 32 (måste förbeställas!), hållplats Rya skog. Man kan också ta sig med kollek-tivtrafik till Ivarsbergsmotet och promenera ca 10 min.

Bronsålderssundet

Vi vandrar på stigen längs det forntida sundets strand förbi stora lövträd och gamla boplatser i dalgångarna och tar oss upp på bergen, där de 3000 år gamla gravrösena ligger med vidsträckt utsikt över havet och skärgården utanför. Längst ut i väster träffar vi på en liten strandäng. Under vandringen passerar vi också en större äng, där vi förhoppningsvis kan få se en del tidiga ängsväxter. Ta med matsäck. Vandringen är 3 km lång, mest på lättgångna stigar, men även lite i kuperad terräng. Guide är Stina Andersson (telefon: 0702-91 23 49). Samling på parkeringsplatsen vid Gamla Lillebyvägen, ca 1 km från Zenithgården, där man svänger av från Kongahällavägen. Närmaste busshållplats är Låssbyvägen (Svart Express). Följ Gamla Låssbyvägen ca 500 m västerut och ca 50 m åt vänster på Gamla Lillebyvägen.

Kippholmen

En kvällsutflykt till Kippholmen ledd av Hans Starnberg (telefon: 0737-38 34 10). Denna urbergskulle vid Nordre älv hyser en rik torrbacks- och strandflora, och även de angränsande markerna är av stort botaniskt intresse. Bland växter vi hoppas träffa på kan nämnas brudbröd, trift, gräslök, smörbollar och ormrot. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid busshållplatsen Kippholmen kl. 18:00 (buss 22 från Hjalmar Brantingsplatsen 17:14, men kontrollera tiden med Västtrafik). Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Vättlefjäll i ett nötskal

Vi passerar sjöar, bäckar, diken, dämmen, kvarn-lämningar, kvarnstenar och jättegrytor – sådant som minner om vattnets stora betydelse i gången tid. Vi kommer även att se spåren av en historisk idrottsplats, en spännande linbana, trallebanor och torvbrytning. Förhoppningsvis blommar klockljung, myrlilja och klockgentiana, vilka är några av Vättlefjälls karaktärs-växter. Vandringen går i typisk Vättlefjällsterräng, dels på stigar och dels i obanad terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas. Guide är Pelle Dalberg (telefon: 0303-22 92 73). Samling vid Glasbruksmuseets parkering, Surte. Koordinater för samlings-platsen är 57°49’48.0”N 12°0’50.5”E. Närmaste busshållplats är Surte centrum och närmaste tågstation är Surte station.

Änggårdsbergen

Sillvik