Nyheter

Sök bland våra nyheter

Änggårdsbergen

Exkursion med fokus på mossor till Änggårdsbergen ledd av Johan Ennerfelt (telefon: 0730-41 56 14). En rundvandring där vi bekantar oss med de vanligaste västsvenska mossorna. Vi vandrar både på och utanför stigarna och försöker täcka in en variation av biotoper och arter. Ca 4 km. Rejäla kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag gärna matsäck. Samling vid Botaniska trädgårdens spårvagnshållplats 10:00. Vi siktar på att avsluta vid Botaniskas entré vid 15:30 senast. Samarrangemang med Botaniska föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/6k1LiNWmDvF2

Stora Amundö och Billdals skärgård

Stora Amundö håller på att bli ett kommunalt naturreservat främst p.g.a. att havsvikarna runt omkring har ett relativt stort bestånd av ”ålgräs”, d.v.s.  bandtång av släktet Zostéra, som är en av relativt få kärlväxter som växer i saltvatten. På våren har dock ön mycket att erbjuda, som t.ex. desmeknopp, lundvårlök, och troligen fruktsatt smånunneört och i hästarnas sandgrop rågblomma, kanske vårvicker och liten sommarvicker. På ängen knippfryle och vårfryle och kanske råttsvans. Längs stränderna spirande kärrtörel, kanske någon strandkrypa hunnit i blom, och längst ut kattfot, strandmalört, strandkvanne och strandloka för att nämna några. Vanliga mossor och kust-ulóta, samt vanliga lavar på buskar och strand kommenteras. Alltmedan gran- och lövsångare sjunger in våren. Bad är möjligt och stövlar behövs enbart vid regn.

Samling vid bron över till Stora Amundö kl 18:00. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening. Guide är Aimon Niklasson (telefon: 0736-25 44 61).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/NkqGtojmbyA2

Stora Amundö och Billdals skärgård

After Work i skogen – tyst vandring i Änggårdsbergen

Steglits. Foto: Jan Uddén.

Vi vandrar mestadels i tystnad, gör några närvaroövningar och upplever naturen med våra sinnen. Stigen leder oss i kuperad terräng genom skog och förbi mossarnas öppna vattenspeglar. Ca 5 km. Det skymmer under vandringen och från den högt belägna ljungheden får vi kanske möjlighet att se solnedgången. Guide är Catharina Larsson (telefon: 0725-17 43 39). Med oss denna kväll är också Rebecka Arman som är mindfulness-instruktör. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg. Samling vid Botaniska trädgårdens entré, innanför grindarna. Hållplats Botaniska trädgården, spårvagn 1, 2, 7 och 8.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ikfL2FBv2Cp

Nature for newbies

Come meet to get out of the city together! We will go on a hike of about 10 km in mixed forest and past fine lakes where we enjoy nature with all senses. This walk is for those who want to get out into nature but maybe are unsure about where to go or what to bring. All are welcome! The terrain can be uneven. Wear waterproof shoes and a light raincoat with several layers underneath. Don’t forget swimwear and a towel! We will cook together at a fire place, so pack your backpack with a water bottle, a hot drink in a thermos, and your favourite campfire food, like sausages/halloumi/veggies. Bring something to share if you like.

Contact Florina Lachmann if you have further questions: 0730-92 46 64. We meet at the bus stop Rannebergen Centrum, Göteborg.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/1mWMVoVpBTC2

Vårvandring i Rya skog

Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Trots sin litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. Ett hav av vitsippor och svalört möter oss på vandringen. På en spång går vi genom alsumpskogen och vi vandrar också genom hassellunden. Naturguiderna Catharina Larsson (telefon: 0725-17 43 39) och Lena Smith (telefon: 0733-45 07 59) tar oss med på en tur i den spirande lövskogen. Vi pratar om områdets historia och om vad det är vi ser utmed stigen. Kanske får vi syn på desmeknoppen, gömd bland vitsipporna. I en av områdets ängar pausar vi och äter medhavd matsäck. Vi går ca 2 km, lätt vandring i lugnt tempo. Bitvis kan det vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg. Samling vid reservatets p-plats. Buss 32 (måste förbeställas!), hållplats Rya skog. Man kan också ta sig med kollektivtrafik till Ivarsbergsmotet och promenera ca 10 min.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/9NauEoqN9To

Vrångöskärgården

Göta och Nordre älvs dalgång

Änggårdsbergen

Sillvik