Nyheter

Sök bland våra nyheter

Björnebergsängarna

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bl.a. honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3-4 km lång och mestadels lättgången men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Guide är Olof Janson (telefon: 0705-69 03 86). Samling vid Österplana kyrkas parkering.

Sveriges största fastlandsalvar

Blomstervandring på Österplana hed där ett dussintal orkidéer som guckusko, honungsblomster, flugblomster, Sankt Pers nycklar, blodnycklar växer tillsammans med mycket annat. Andra rariteter är ormtunga och inte minst kalknarven som är unik för Kinnekulle och Gotland. Vandringen är ca 1,5 km lång och ganska lätt i omväxlande torr och blöt terräng. Vandringen föregås av en friluftsgudstjänst vid Österplana kyrka kl. 14:00 och kaffeserveringen är öppen under dagen i kyrkstallet. Guider är Olof Janson (telefon: 0705-69 03 86) och Ove Johansson (telefon: 0510-54 13 97). Samling vid Österplana kyrkas parkering.

Kalkfloran på Österplana vall

Ovanför den så kallade rödstenskleven finns en för fastlandet unik alvarvegetation med många kalkgynnade arter som nattviol, brudsporre, trollsmultron, grådådra, nästrot, vippärt mm. I reservatet finns också fuktängar, hagmarker och lövskogar. Vi kan också få se ett ovanligt så kallat slukhål samt det 11 m höga Bratteforsfallet. Vandringen på ca 5 km går i lätt terräng. Ta gärna med matsäck. Guide är Ove Johansson (telefon: 0510-54 13 97). Samling vid parkeringen vid Nyängen, infart 1 km väster Österplana kyrka mellan Österplana och Medelplana, skylt Örnekulla.

Natur- och kulturvandring

En vacker och omväxlande vandring i en genuin kulturmiljö till ett relativt okänt naturreservat – Gröne skog. Vi samlas vid gamla ”Kinnekulle handel” och vandrar vägen ner vid Römossen. Vi passerar gamla torp och ängar innan vi kommer in i en ursprunglig kalkbarrskog med inslag av lärk. Vi tittar på det gamla stenbrottet, ett mäktigt industriminne som hyser flera sällsynta lavar och ormbunkar. Så går vi nedför kleven igen med dess spännande raukformer och bäckar. På tillbakavägen passerar vi flera kulturhistoriskt intressanta hus. Vandringen är ca 4 km och går genom lätt till medelsvår terräng, ej lämplig för barnvagn. Tag med matsäck. Guider är Tom och Robert Roffey (telefon: 0510-629 20).

Vägbeskrivning: Sväng av väg 44 vid Källby. Åk mot Kinnekulle och Hällekis. Passera Medelplana kyrka. Efter 2,5 km sväng vänster vid skyltarna Råbäck, Römossen. Åk ca 300 m till nedlagda Kinnekulle handel där du har tillstånd att parkera. Där står guiderna vid vägen och tar emot. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle.

Österplana hed och vall

Gröne skog