Nyheter

Sök bland våra nyheter

Torpvandring i St Mollungens Naturreservat

Naturreservatet är känt för de stora bokbestånden men här finns också gott om blandad ädellövskog. Nere vid sjön Sandsken möter ett omväxlande kulturlandskap med hagmarker och små ängar. Följ med på en guidad torpvandring i St Mollungens naturreservat. Vandringen leds av Gerd Ljungqvist Persson, och av personer med berättelser och minnen till de platser vi besöker. Ta med fikakorg. Samling vid reservatets parkering, St Mollungen, Od. För mer information kontakta Crea Diem Bokcafé & Turistinfo (telefon: 0513-600 29). Samarrangemang med Crea Diem och Od-Alboga Byalag.

Mollungen