Nyheter

Sök bland våra nyheter

Vandring i kuperat skogslandskap

Håketjärnarna är ett Tiveden i miniatyr. Ett skogrikt och kraftigt kuperat sprickdalslandskap. Högsta punkten ligger 75 meter högre än Vättern, som vi kan se mellan trädstammarna i öster. Reservatet är 10 år gammalt och har fått sitt namn efter två skvattramsdoftande tjärnar som ligger i nordöst. Här trivs älgen, nattskärran och tjädern. En fyra timmar lång vandring som kräver kängor eller ordentliga skor. Tag med matsäck. OBS! Samling kl. 10:00 på parkeringen vid Granviks herrgård 13 km norr om Karlsborg eller kl. 09:45 på Rödesunds torg i Karlsborg. Guider är Leif Pettersson (telefon: 0706-35 47 71) och Urban Spaak (telefon: 0705-37 09 66).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z4rTKEHvPm12

Håketjärnarna

Blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag

Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast, vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och slåtterblomma. En lätt vandring på ca 2 km, men ej lämpligt för barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg (telefon: 0705-79 85 42). Tag gärna med kaffekorg. Skyltning från väg 49, 10 km norr om Karlsborg. Samling på reservatets parkering. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt

Stora Fjället

Bölets ängar