Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem och möjligheter Västerhavet står inför anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt som du får en unik chans att uppleva Västerhavet genom spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter, får du ökad kunskap och kännedom om Västerhavets möjligheter och utmaningar.

Under Västerhavsveckan 5- 13 augusti ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter under, över och vid vattenytan. Då kan du träffa forskare, snorkla, paddla och dyka, njuta av havsnära kustreservat, följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan och mycket mer!

Västerhavsveckan sträcker sig längs hela kusten, från Strömstad i norr till Kullaberg i söder och anordnas av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.

vasterhavsveckan.se

Älgön

Strövtåg på Bohusläns sockertopp

Följ med Hans Årebäck och Martin Fahlén på en fantastisk heldag där den bitvis krävande vandringen fokuserar på Älgöns och Brattöns spännande geologi men även intressanta växtlighet och kulturhistoria. Vandringen är ca 6 km lång. Ta med kläder efter väder och matsäck för hela dagen. Guiderna har tillsammans med Jimmy Stigh gett ut en bok med samma rubrik som vandringen. Antalet deltagare är begränsat. Föranmälan senast 21 juli till Martin Fahlén (telefon: 0703-70 54 30). Samling vid bryggan Rörtångens hållplats (ca 15 min promenad från parkering) kl. 09:30 strax före färjans troliga avgång kl. 09:40. Färjan (avgift) går troligen tillbaka kl. 17:55. Kontrollera tidtabellen på www.vasttrafik.se eller Gunnars Båtturer www.gunnarsbatturer.com.

Tofta kile och kustlandskap

Vi vandrar i fågel- och florarika kustmarker och våtmarkslandskap vid Tofta kile där vi hoppas få möta vårens fåglar och spirande grönska i kulturmarker kring Tofta herrgård, Äggdal och Hjelms udde. Vi spanar efter vadare och änder samt tidiga vårväxter. Längs stigen vid havsstränderna finns även kulturspår efter den senaste sillperioden i området. Ta med varma kläder, matsäck och gärna kikare. Terrängen är relativt lättgången, men ta ändå med rejäla skor eller kängor. Guider är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04) och Roger Gahnertz (telefon: 0703-58 04 30). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 07:30 eller vid parkeringen vid Tofta naturreservat kl. 08:00. Koordinater för samlingsplatsen i Tofta är 57°51’21.4”N 11°41’46.9”E. För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Vildmarksvandring till Mittevättnorna, Härsevatten och Äggdalssjöarna

Vandringstur i hjärtat av Svartedalens vildmark. Från parkeringsplatsen vid Lindesjön tar vi oss till Lilla Mittevatten, som är hemvist för skogssnäppa och knipa. Från Yttre Mittevatten vandrar vi delvis i stiglöst land till sydspetsen av Härsevatten. Vi spanar efter fåglar, djur och växter vid sjöar, mossar och i gammelskog. Vi letar även efter den sällsynta hedjohannesörten och andra växter vid Stora Äggdalsjön och längs vägen från sjön till parkeringen vid Lindesjön. Terrängen är bitvis kuperad och kan vara fuktig och något brant på vissa ställen. Medelsvår vandring. Längd: ca 6 km. Ta med matsäck och rejäla skor/kängor/stövlar. Guider är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04) och Roger Gahnertz (telefon: 0703-58 04 30). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 09:00 eller vid Lindesjöns parkering kl. 09:30 (koordinat: 58°0’57.9”N 12°3’47.2”E). För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening och Kungälvsornitologerna.

Över stock och sten i skogen vid Hungersvatten och Stenstugan

Svartedalen är ett stort skogsklätt vildmarksområde rikt på sjöar och våtmarker långt från stora vägar och städer. Vi vandrar ca 4 km på stigar genom sensommarskogen. Längs vägen möter vi mossens och skogens växter och stannar vid lämningarna från den gamla gården Stora Hungersvatten. Längs sjön Hungersvattens branta stränder når vi den fina Stenstugan. Här kan vi se hur människor i Svartedalen bodde till ända in på 1900-talet. Bitvis något krävande och blöt terräng. Rejäla kängor/stövlar behövs. Ta gärna med matsäck. Guide är Lena Smith (telefon: 0733-45 07 59). Samling på parkeringsplatsen mellan Stora och Lilla Nöjevatten kl. 11:00 (koordinater 58°0’4.3”N 12°2’2.8”E). För samåkning kom till Kungälvsparken kl. 10:30 eller till korsningen i Grandalen (vid tavlan) kl. 10:45. För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Svartedalens gamla reservat och vildmark

Orrmossarna och sjön vid Stendammen utgör startpunkt för en vandring till Kringelsjöarna, Kroksjön, Helgesjön och till gammelskog mitt inne i Svartedalens naturreservat. Vi lyssnar efter orre och trana vid myrarna och skogsnäppa och storlom vid sjöarna. Vi gör stopp vid Svarvareåsens gamla torpruin och vid skogstjärnen Lilla Svarvaresjön samt har fikapaus vid Kroksjön. Vi spanar efter skogens fåglar, växter och djur i pärlugglans och sparvugglans riken. Terrängen är bitvis fuktig och något brant på vissa ställen. Medelsvår vandring. Längd: ca 8 km. Turen beräknas ta ca 4 timmar. Ta med matsäck och rejäla skor/ stövlar, gärna även vandringsstavar, kamera, vatten och kikare. Guide är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 06:30 eller vid Stendammen kl. 07:00, (koordinater: 58°2’20.5”N 12°5’8.8”E). För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Folkets park, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Folkets park. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening och Kungälvsornitologerna.

Fåglar och vårblommor vid Nordre älvs mynning

Vandring på strandängar och lövkullar där älven möter havet. Vi hoppas få se rastande vadare, änder och gäss samt vårväxter i kulturmarkerna på Lilla Överön och Karholmen. Ta med varma kläder och matsäck och om möjligt även kikare. Terrängen är relativt lättgången, men ta ändå med rejäla skor eller kängor. Guider är Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04) och Roger Gahnertz (telefon: 0703-58 04 30). Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 17:30 eller vid en iordningställd parkeringsplats på Lilla Överön, kl 18:00. Koordinater för samlingsplatsen är 57°47’41.2”N 11°44’52.3”E. Närmsta busshållplats: Överön, fortsätt därifrån ca 400-500 m mot sydväst. För kollektivtrafik till Kungälv, åk till Kungälvs busstation, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvsmotet, ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Vårutflykt i Marstrandsarkipelagen

Följ med ut till Klöverön, en av öarna och naturreservaten i Marstrandsarkipelagen. Vårfloran står fint i blom och flertalet sångare och vadare bör ha anlänt till ön. Vi vandrar längs öns ängar och hagmarker till skalgrusbankarna vid ”Utkäften”. Medtag matsäck och rejäla skor eller kängor. OBS! Begränsat antal deltagare p.g.a. båttransport. Föranmälan senast måndag 8 maj till Kåre Ström (telefon: 0737-72 32 04) eller Roger Gahnertz (telefon: 0703-58 04 30). Samling vid ”Marstrandskajaker” som ligger på vänster sida om Marstrandsvägen, ca 500 m innan färjeläget (färjan till Marstrand). Koordinater för samlingsplatsen är 57°53’17.3”N 11°35’47.3”E. För kollektivtrafik, ta Marstrand Express till hållplats Danske sten. Gemensam båttransport från kajen vid Marstrandskajaker till Klöverön (avgift 100 kr). Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Pigga smådjur i vårskogen

Vandring för hela familjen i det tätortsnära naturreservatet uppe på Fontinberget i Kungälv. Kring den lilla sjön Svarte Mosse håller fåglar, grodor, småkryp och större djur på med sina vårbestyr. Fåglarna kvittrar i träden, grodorna plaskar i sjön och i myrstacken är det full aktivitet efter vintervilan. Vi hälsar på vid myrstacken, tillverkar varsin liten tavla av naturmaterial, sjunger, spelar, berättar och håvar i sjön för att se om småkrypen där också har vaknat till liv. Vi avslutar med fikastund vid sjöns strand, i vårsolens glans förhoppningsvis. Naturvandring för barn i åldrarna ca 5 – 9 år och föräldrar. Längd ca 1,5 km lättvandrad terräng, barnvagn går bra. Ta gärna med matsäck! Samling vid motionscentralen i Fontin kl. 10:30. Från Kungälvs busstation är det ca 15 min promenad till samlingsplatsen. Naturguider är Lena Smith och Alexander Frisborg. OBS! Föranmälan till Lena senast dagen innan på telefon 0733-45 07 59, begränsat antal deltagare. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.