Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem och möjligheter Västerhavet står inför anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt som du får en unik chans att uppleva Västerhavet genom spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter, får du ökad kunskap och kännedom om Västerhavets möjligheter och utmaningar.

Under Västerhavsveckan 5- 13 augusti ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter under, över och vid vattenytan. Då kan du träffa forskare, snorkla, paddla och dyka, njuta av havsnära kustreservat, följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan och mycket mer!

Västerhavsveckan sträcker sig längs hela kusten, från Strömstad i norr till Kullaberg i söder och anordnas av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.

vasterhavsveckan.se

Vårvandring i Sandsjöbacka

Ta med matsäck och följ med guiden Ulla Åshede (telefon: 0300-296 19) på en tur i Sandsjöbackareservatets sydvästra del. Vandringen är bitvis krävande och går över hällmarker och förbi gården Skogens ägor där Einar planterat en lång rad exotiska barrträd. Samling vid reservatsparkeringen på Kyrkoby-Dalavägen. Buss 720 går från Kungsbacka station men man får räkna med att gå ca 2 km från hållplatsen Guntofta innan man kommer till samlingsplatsen.

Sandsjöbacka