Nyheter

Sök bland våra nyheter

Kvällsvandring längs Säveån

En ca tre timmar lång vandring bland sippor och vårfåglar i Säveåreservatet. Vi samlas vid Floda station (närmast sjön) kl. 18:00 och går sedan längs Säveån på den nyrenoverade vandringsleden till Stenkullen. Där kan de som vill ta tåget tillbaka till Floda. Ta med kläder efter väder, matsäck för en fika och kikare. Guide är Hasse Österman (telefon: 0702-91 81 71 eller 0302-319 34).

Vårvandring utmed Säveån

Ta tåget till skogen. Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på spänger som är nyanlagda. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta med matsäck/fika. Vi kommer nog att få se vissa spår från bäverns aktivitet. Samling strax före kl. 09:00 vid Göteborgs central för de som vill ta tåget därifrån till Floda station. (Den aktuella tidtabellen är inte fastställd när programmet trycks. Eventuellt går ett tåg 09:05 som är framme 09:31 i Floda). Guidningen startar vid Floda station 09:40 och avslutas vid Stenkullens station ca 12:15. Guide är Catharina Larsson (telefon: 0701-52 76 15). Föranmälan till guiden via SMS senast dagen före vandringen. Det kan vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Säveån