Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem och möjligheter Västerhavet står inför anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt som du får en unik chans att uppleva Västerhavet genom spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter, får du ökad kunskap och kännedom om Västerhavets möjligheter och utmaningar.

Under Västerhavsveckan 5- 13 augusti ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter under, över och vid vattenytan. Då kan du träffa forskare, snorkla, paddla och dyka, njuta av havsnära kustreservat, följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan och mycket mer!

Västerhavsveckan sträcker sig längs hela kusten, från Strömstad i norr till Kullaberg i söder och anordnas av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.

vasterhavsveckan.se

Skådarskola för stora och små

Vi besöker några av Bohusläns finaste sältor och leror: Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen och Färlevfjorden i Gullmarn. Denna dag blir det ett riktigt ”art-race” där du får möjlighet och lära dig att skilja på olika dräkter av snäppor, strandpipare, spovar och simänder i eklipsdräkt. Vi funderar också på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna och i lervikarna. OBS! Det är viktigt att föranmäla sig eftersom vi åker norrut och ni kan ansluta längs vägen. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Bohusläns museum. Samarrangemang med Västerhavsveckan och Bohusläns museum.

Bland bokar och sippor

I natursköna och kulturhistoriskt intressanta Vägeröds dalar på Skaftö lyssnar vi på de fåglar som hunnit anlända och ser blåsippor i mängd i närheten av Skaftös största insjö Edsvattnet. Vi tittar även närmare på de ovanligt rika förekomsterna av vita och rosa färgvarianter av blåsippor. Kanske den säregna vätterosen också är synlig. Ta gärna med kvällsfika som vi intar vid utsiktsplats intill Edsvattnet. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid naturreservatets parkeringsplats.

Vid fågelrika strandängar

Vi gör en vandring vid Trellebystrand till en utsiktsplats med fin överblick över de grunda vattnen och fågelrika strandängarna längst in i Trälebergs kile. Vi lyssnar på de fåglar som anlänt och kikar efter rastande och födosökande and- och vadarfåglar. Ta gärna med kikare och kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling på södra sidan av naturreservatet, vid parkeringsplatsen intill Trellebystrands camping.

Granit och jättegrytor

Vi gör en vandring i norra delarna av Stångehuvuds granitlandskap i Lysekil. Efter ett besök vid det gamla fyrhuset vandrar vi över bergen mot Hästevik, tittar på ett par jättegrytor och upplever kontrasterna mellan orörd granit och gamla stenbrott i Galleberget längst i norr. Vi ser också på fåglar och växtlighet i ”Klippornas rike”. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid parkeringen vid Pinnevik. För att åka kollektivt ta buss till hållplats Södra Hamnen.

Bland ”strandpiltar” och bohusgranit

Då triften blommar gör vi en vandring i ”Klippornas rike” i Lysekils yttersta utpost mot väster. Det fascinerande landskapet av röd bohusgranit är både geologiskt och botaniskt intressant. Kanske den vackra strandvialen har börjat blomma. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid parkeringen vid Pinnevik. För att åka kollektivt ta buss till hållplats Södra Hamnen.

Storskog och gullvivor

Vi vandrar genom en av Bohusläns vackraste kustädellövskogar i ett pastoralt landskap då gullvivorna blommar. I den unika storskogen med rikt fågelliv växer flerhundraåriga almar och andra ädla lövträd. Kanske vi får höra göken gala i väster. Ta gärna med kvällsfika som vi intar i natursköna Karlsvik. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid naturreservatets parkering vid Näverkärr.

I orkidérika marker

När orkidéerna blommar i rikkärret vid Gröderhamn på Skaftö gör vi denna vandring i frodiga och kalkrika marker med stor artrikedom. På väg till Gröderhamn tittar vi även på flora och havsstrandsvegetation i Gåsevik. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling på parkeringen ca 200 m söder om Sven Lovén-centret (Kristinebergs marina forskningsstation).

Gullmarn

Vägeröd