Nyheter

Sök bland våra nyheter

Orkidéer på Ryr, botanisk vandring i kulturlandskap

Botaniskt rikt kulturlandskap på kalklerskiffer. Här finns några av länets intressantaste och mest skyddsvärda botaniska områden. Slåtterängar och naturbetesmarker är det som återstår av det ålderdomliga kulturlandskapet på Ryrhalvön. Här blommar under försommaren rikligt med gullviva och Sankt Pers nycklar. Den mest värdefulla vegetationen på Ryrhalvön är de solöppna kalktorrängarna och hällmarkerna som finns i anslutning stränderna. Samling vid parkeringsplatsen centralt i naturreservatet. Lätt vandring i långsamt tempo. Tag med matsäck. Guide är Hans Alexandersson (telefon: 0701-80 54 84).

Mörttjärn

Svarvaretorpet

Torpvandring i Norra Båsane

OBS! VANDRINGEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD!

NORRA BÅSANE, Mellerud
Lördag 17 mars kl. 10:00 – ca 14:00

Vi kommer att besöka plasterna där torpen Plåten, Rönningen, Bränningen, Klingerud, Lagmanserud, Landsbol och Stutedalen låg, höra historiken kring dem samt även höra berättas något om naturreservatet och de unika naturvärden det rymmer. Guide är Per-Olof Eliasson (telefon: 0707-20 27 62). Samling vid gamla affären i Dalskog, där Båsanevägen ansluter till länsväg 166. Närmaste busshållplats: Dalskog. Ej framkomligt med barnvagn. Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag.

Ryr