Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem och möjligheter Västerhavet står inför anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt som du får en unik chans att uppleva Västerhavet genom spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter, får du ökad kunskap och kännedom om Västerhavets möjligheter och utmaningar.

Under Västerhavsveckan 5- 13 augusti ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter under, över och vid vattenytan. Då kan du träffa forskare, snorkla, paddla och dyka, njuta av havsnära kustreservat, följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan och mycket mer!

Västerhavsveckan sträcker sig längs hela kusten, från Strömstad i norr till Kullaberg i söder och anordnas av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.

vasterhavsveckan.se

Skådarskola för stora och små

Vi besöker några av Bohusläns finaste sältor och leror: Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen och Färlevfjorden i Gullmarn. Denna dag blir det ett riktigt ”art-race” där du får möjlighet och lära dig att skilja på olika dräkter av snäppor, strandpipare, spovar och simänder i eklipsdräkt. Vi funderar också på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna och i lervikarna. OBS! Det är viktigt att föranmäla sig eftersom vi åker norrut och ni kan ansluta längs vägen. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Bohusläns museum. Samarrangemang med Västerhavsveckan och Bohusläns museum.

Kynnefjälls natur med skogar, sjöar, varg och bäver

Kynnefjäll, känt för sitt kärnkraftsmotstånd och sitt vargrevir, har mycket att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattensjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. Här är det tystnad och lugn som råder. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar till Vaktarekullen och vindskyddet vid stora Holmevatten. Vandringens längd är ca 8-9km. Medtag matsäck för två raster. Möjlighet till bad i insjö. Samling vid naturreservatets parkering vid Kasebo. Infart vid Söbbön, på vägen mellan Hedekas och Töftedal, ca 7 km norr om Hedekas. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

Gullmarn

Kynnefjäll