Nyheter

Sök bland våra nyheter

Kynnefjäll med skogar, sjöar, varg och bäver

Storlom. Foto: Jan Uddén.

Kynnefjäll, känt för kärnkraftsmotstånd och vargrevir har mycket mer att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattenssjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. I denna norrlandsmiljö är det tystnad och lugn som råder. Kynnefjäll har också en intressant historia med bl.a. stora skogsplanteringsprojekt i början på 1900-talet. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar där vi passerar den nyrenoverade raststugan på Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnet. Vandringens längd är ca 8–9 km. Medtag matsäck för två raster! Möjlighet till bad i insjö. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09).

Samling på reservatsparkeringen vid Kasebo. Infart från Söbbön (skylt Kasebo) på vägen mellan Hedekas och Töftedal ca 7 km norr om Hedekas. OBS! Följ vägbeskrivningen, söker man via GPS blir man hänvisad FEL Kasebo! (det finns två på Kynnefjäll) Om man ändå vill använda GPS är koordinaterna till P-platsen 58°43’35.7″N 11°43’48.6″E för att komma till RÄTT Kasebo. (Adress: Krokstads-Borgen 13, Hedekas).  Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/YkhbFFY7cxH2

Vandring i bokskog

Välkommen med på vandring i och kring landets nordligaste vilda bokskog. Samling vid busshållplats/korsning/miljöstation ”Vågsätersvägen” vid väg 812 mellan Saltkällan och Valbo-Ryr. Vandringen är en relativt lätt rundslinga på ca 5 km. Vi njuter av det fantastiska ljuset i bokskogen där löven vid denna tid bör vara nyutslagna. Vi blir också guidade i trädgården vid Gullmarsfjordens plantskola. Medtagen matsäck inmundigas vid det vackra vattenfallet med rester av ett gammalt järnbruk. Guide: Kerstin Sandell (telefon: 0722-23 06 88). Medarrangör: Dalskogs tennisklubb och byalag.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/4iMb3oDR4Xo

Vågsäter bokskog

Skådarskola för stora och små

Vi besöker några av norra Bohusläns finaste sältor och leror. Vi börjar vid Nöddökilen i norr och avslutar med Färlevsfjorden i söder. Denna dag kommer fokus bli att studera olika snäppor, strandpipare, änder, gäss och tranor. Vi funderar på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna. Eftersom man kan ansluta utmed vägen är föranmälan viktig. Lämplig familjeutflykt, samåkning i egna bilar. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling: Bohusläns museum. Samarrangemang med Bohusläns museum och Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/sdwT4Vr3DN12

Gullmarn

Kynnefjäll