Nyheter

Sök bland våra nyheter

Orkidévandring i Nohlmarken

Vi fortsätter traditionen med orkidévandringarna i Nohlmarken. Under en säsong kan man i reservatet finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer, nämligen 15 arter. Vid tidpunkterna för dessa vandringar kan man kanske finna ca 10 blommande arter, en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 400 olika kärlväxter blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim. Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18:30. Guider är Kurt-Anders Johansson (telefon: 0500-41 17 80 eller 0706-30 17 36) och Rolf-Göran Carlsson (telefon: 0705-71 34 35).

Vandring utefter Missunnebäcken

Vi kommer att vandra i naturreservatet utefter Missunnebäcken upp mot rasbranten som vi sedan följer norrut. I ädellövskogen nedom rasbranten kommer vi bland annat få se den ovanliga lunglaven. Vandringen kommer delvis att gå i en ganska besvärlig terräng och tar 2-2½ tim. Medtag fika! Samling vid Öglunda kyrka kl 10:00. Guide är Peter Nilsson (telefon: 0706-82 76 78).

Orkidévandring i Nohlmarken

Vi fortsätter traditionen med orkidévandringarna i Nohlmarken. Under en säsong kan man i reservatet finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer, nämligen 15 arter. Vid tidpunkterna för dessa vandringar kan man kanske finna ca 10 blommande arter, en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 400 olika kärlväxter blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim. Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18:30. Guider är Kurt-Anders Johansson (telefon: 0500-41 17 80 eller 0706-30 17 36) och Rolf-Göran Carlsson (telefon: 0705-71 34 35).

Vandring i småkuperat landskap

Vi kommer att vandra runt i de vackra betesmarkerna i reservatets centrala del. Efter någon timmes vandring kommer vi fram till backarna vid Karstorp gård, där vi fikar medan vi beundrar den vackra utsikten västerut och de blommande betesmarkerna runt omkring oss. Medtag fika! Samling vid Lerdala kyrka kl. 10:00. Guide är Peter Nilsson (telefon: 0706-82 76 78).

De Vilda Blommornas Dag

Denna dag, som är de vilda blommornas dag, sker årligen blomstervandringar på ett 100-tal platser i hela Sverige. Vår vandring går denna dag till naturreservatet Skåningstorp och det nyrestaurerade Natura-2000 området Brona, som ligger norr om Skövde. Här kommer vi att få se mycket orkidéer i rikkärret och på de sandiga markerna bl.a. blåmunkar och låsbräken. Samling vid Billingehovs parkering (norra delen) kl. 10:00. Guider är Kurt-Anders Johansson (telefon: 0500-41 17 80 eller 0706-30 17 36) och Rolf-Göran Carlsson (telefon: 0705-71 34 35).

Höstvandring på Klyftamon

Vi gör en vandring i reservatet och upplever dess miljö med berghällar, sjöar och gammal skog. Vi ser på vad som finns i form av mossor, lavar och kanske något annat. Terrängen är medelsvår. Ta med fika. Guide Ingvar Fredriksson (telefon: 0737-27 36 48). Samling vid St Bjursjön kl. 10:00 eller för samåkning från Billingehovs parkering, kl. 09:30.

Nolberget

Nohlmarken

Lycke-Lilla Höjen

Brona-Skåningstorpskärret