Nyheter

Sök bland våra nyheter

Långtur på Ramsvikslandet

Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och vidare väster om Sote Bonde till Fykan, därifrån åter till Haby via Hällingedalen. Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, gammal genuin skärgårdsbebyggelse och en rik blomsterprakt. Det är relativt lättgånget men det finns några besvärligare passager. Vandringens längd är ca 8 km. Ta med matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling vid naturreservatets parkering vid Haby, skyltat från vägen mellan Hunnebostrand och Kungshamn.

Geologi, blommor och fåglar

Sommarvandring vid Grosshamn, över ängsmarker och granithällar. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten. Guider är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57) och Jan Artursson (telefon: 0703-53 70 62). Samling på parkeringen vid Fykan.

Blommor, fjärilar och fåglar

I reservatet flyger blåvingar, amiral och tistelfjäril på de många ovanliga blommorna. Dessa ser vi under turen då vi även tittar på både bofasta och tidigt flyttande fågelarter. Vandringen på ca 4 km går i lätt och medelsvår bergig terräng. Ta med matsäck och ev. stövlar. Guider är Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99) och Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt.

Vårblomning på Ramsvikslandet

Vi går en lätt vandring på betade strandängar och hällmarker under ledning av Evastina Blomgren (telefon: 0730-38 04 89). Förhoppningsvis hälsar lärkan oss välkomna och små vårblommor lyser i gräset. Utefter kanten av hällarna bör västkustarv och två arter skörbjuggsört lysa fint. Sand- och dvärgmaskrosor ska vi försöka bestämma till art. Om vädret är oss nådigt får vi också en fin fikastund medan vi lyssnar på lärkan i skyn och med vacker utsikt över ett förhoppningsvis blått hav. Därefter tar vi en liten tur upp i berget till Dammbacken och nyss röjda marker och ser vad som lockats fram där buskarna dolt marken. Samling vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt på Ramsvikslandet kl. 11:00. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Blommor, fjärilar och fåglar

I det vackra reservatet Ramsvikslandet ligger Haby Bukt. Där tittar vi på nyanlända flyttfåglar t.ex. gök, lövsångare och ringtrast. Om solen skiner noterar vi tidiga fjärilar t.ex. tosteblåvinge och grönsnabbvinge. På de fina blomsterängarna böjer vi oss för sandviol och mandelblommor. Allt detta ser vi under den ca tre timmar långa turen. Vandringen på ca 4 km går i lätt och medelsvår bergig terräng. Ta med matsäck och ev. stövlar. Guider är Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99) och Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt.

Höstfåglar på Hållö

Fågelskådning på Hållö är alltid givande. Tack vare öns läge i yttersta kustbandet passerar stora skaror med småfåglar och sjöfåglar under flyttningen. Vi börjar exkursionen med att leta efter rastande småfåglar i buskarna vid fyrträdgården. Sedan går vi vidare till öns västsida och spanar efter rastande vadare och sträckande havsfåglar. Om det blåser drar vi ut till vindskyddet och med lite tur ser vi en lira eller labb. Det blir en lätt vandring över berghällarna. Ta med kikare och matsäck. Guider är Jan Artursson (telefon: 0703-53 70 62) och Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan.

Geologisk vandring – granit och jättegrytor

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i en intilliggande klyfta är spektakulära. Vi kikar också på den tunna gången med en svart bergart som skär igenom graniten. Vandringen är ca 3 km och går över granithällar. Ta gärna med en matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling kl. 10:00 vid Hållöfärjans (avgift) tilläggsplats vid Smögenbryggan.

Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem och möjligheter Västerhavet står inför anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt som du får en unik chans att uppleva Västerhavet genom spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter, får du ökad kunskap och kännedom om Västerhavets möjligheter och utmaningar.

Under Västerhavsveckan 5- 13 augusti ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter under, över och vid vattenytan. Då kan du träffa forskare, snorkla, paddla och dyka, njuta av havsnära kustreservat, följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan och mycket mer!

Västerhavsveckan sträcker sig längs hela kusten, från Strömstad i norr till Kullaberg i söder och anordnas av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.

vasterhavsveckan.se

Ramsvikslandet

Hållö