Nyheter

Sök bland våra nyheter

Ramsvikslandet

Vallmo. Foto: Ann-Katrin Karlsson.

I det vackra reservatet Ramsvikslandet ligger Haby Bukt. Där tittar vi på fåglar som t.ex. gök, lövsångare och ringtrast. Om solen skiner noterar vi fjärilar. På de fina blomsterängarna böjer vi oss för sandviol och mandelblommor. Allt detta ser vi under den ca tre timmar långa turen. Vandringen på ca 4 km går i lätt och medelsvår terräng. Ta med matsäck och ev. stövlar. Guider är Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05) och Jan Artursson telefon (0725-42 30 99). Samling vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42

Höstfåglar på Hållö

Fågelskådning på Hållö är alltid givande. Tack vare öns läge i yttersta kustbandet passerar stora skaror med småfåglar och sjöfåglar under flyttningen. Vi börjar exkursionen med att leta efter rastande småfåglar i buskarna vid fyrträdgården. Sedan går vi vidare till öns västsida och spanar efter rastande vadare och sträckande havsfåglar. Om det blåser drar vi ut till vindskyddet och med lite tur ser vi en lira eller labb. Det blir en tämligen lätt vandring över berghällarna. Ta med kikare och matsäck. Guider är Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99) och Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling kl. 09:00 vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk

Geologi, blommor och fåglar

Sommarvandring vid Grosshamn, över ängsmarker och granithällar. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten. Guider är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57) och Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99). Samling på parkeringen vid Fykan. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42

Geologisk vandring – granit och jättegrytor

Hållö fyr. Foto: Christina Claesson.

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i en intilliggande klyfta är spektakulära. Vi kikar också på den tunna gången med en svart bergart som skär igenom graniten. Vandringen är ca 3 km och går över granithällar. Ta gärna med en matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling kl. 10:00 vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan. Finns man på Hållö så samlas vi alla kl. 10:15 vid färjans tilläggsplats vid bryggan nordost om Fyrbostäderna. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Smögenbryggan: https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk

Samlingsplatsen på Hållö: https://goo.gl/maps/JNvBuQgsnrG2

Geologisk vandring – granit och jättegrytor

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i en intilliggande klyfta är spektakulära. Vi kikar också på den tunna gången med en svart bergart som skär igenom graniten. Vandringen är ca 3 km och går över granithällar. Ta gärna med en matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling kl. 10:00 vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan. Finns man på Hållö så samlas vi alla kl. 10:15 vid färjans tilläggsplats vid bryggan nordost om Fyrbostäderna.

Smögenbryggan: https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk

Samlingsplatsen på Hållö: https://goo.gl/maps/JNvBuQgsnrG2

Geologisk vandring – Bohusgranit

Klipporna av Bohusgranit på Sandöns utsida är spektakulära med spännande former av inlandsisens och glaciärälvarnas nötande. Vi promenerar på de renspolade granithällarna och kikar på märkliga strukturer och mineral som skapades när graniten bildades djupt ner i jordskorpan. Varför är Sandön en bågformad bergsrygg? Vandringen är drygt 2,5 km lång. Ta gärna med en matsäck. Guide är Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57). Samling kl. 10:00 vid reservatsparkeringen intill badplatsen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Cf72XeekFnG2

Ramsvikslandet

I det vackra reservatet Ramsvikslandet ligger Haby Bukt. Där tittar vi på nyanlända flyttfåglar t.ex. gök, lövsångare och ringtrast. Om solen skiner noterar vi tidiga fjärilar som tosteblåvinge och grönsnabbvinge. På de fina blomsterängarna böjer vi oss för sandviol och mandelblommor. Allt detta ser vi under den ca tre timmar långa turen. Vandringen på ca 4 km går i lätt och medelsvår terräng. Ta med matsäck och ev. stövlar. Guider är Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05) och Jan Artursson telefon (0725-42 30 99). Samling vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42

Sandön

Ramsvikslandet

Hållö