Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se

Vi njuter av reservatets fantastiska mångfald över och under ytan

Knubbsäl med kut. Foto: Jan Uddén.

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Guider är Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson (telefon: 0709-52 52 65). Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ySKsyE47vt12

Vi njuter av reservatets fantastiska mångfald över och under ytan

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Guider är Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson (telefon: 0709-52 52 65). Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ySKsyE47vt12

Natur- och kulturvandring på Valön

Makaonfjäril. Foto: Jan Uddén.

Vandringen går bland kala klippor, hällmarksljunghedar och blommande strandängar. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter, som ett 1700-talstrankokeri, en vattenkvarn och flera bronsåldersrösen. Turens längd ca 5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling på reservatsparkeringen. Infart från vägen mellan Gerlesborg och Hamburgsund.Samarrangemang med Svenneby hembygdsförening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/bSAzww3S6im

Kvällsvandring på Tjurpannan

Vandrare. Foto: Ann-Katrin Karlsson.

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta utsikter och intressant flora (ostronört, strandvallmo och notblomster). På stränderna hittar vi skal från olika marina organismer och i graniten ser vi spår efter inlandsisens rörelser. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet vilket innebär att man bl.a. försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringens längd ca 4,5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling reservatsparkeringen. Skyltat från vägen Grebbestad – Havstensund.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/f3JnGFr9E7G2

Vi njuter av reservatets fantastiska mångfald över och under ytan

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Guider är Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson (telefon: 0709-52 52 65). Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ySKsyE47vt12

Kvällsvandring på Veddö

Vi vandrar runt den natursköna Veddöhalvön. Blomsterängar med orkidéer, klippor, grusstränder och vidsträckta utsikter över Fjällbacka skärgård är något av det vi får uppleva. Vi vandrar på stigar i delvis kuperad terräng, ca 4 km. Ta med matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling vid reservatets nedre parkering. Skyltat från vägen mellan Fjällbacka och Grebbestad.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/TE87bQaZbtL2

Skådarskola för stora och små

Vi besöker några av norra Bohusläns finaste sältor och leror. Vi börjar vid Nöddökilen i norr och avslutar med Färlevsfjorden i söder. Denna dag kommer fokus bli att studera olika snäppor, strandpipare, änder, gäss och tranor. Vi funderar på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna. Eftersom man kan ansluta utmed vägen är föranmälan viktig. Lämplig familjeutflykt, samåkning i egna bilar. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling: Bohusläns museum. Samarrangemang med Bohusläns museum och Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/sdwT4Vr3DN12

Ulön-Dannemark

Ulön-Dannemark – syskonöar med plats för överraskningar

Vill du uppleva både flora och fauna i ett marint mosaiklandskap, är detta rätta platsen. Här finns både exponerade granithällar, krattsnår och kalktorrängar. Bland blommande blodnävor, brudbröd och backglim finns det möjlighet att se flera arter blåvingar, praktfjärilar och karminspinnare. Skärpiplärka, törnskata, stenskvätta och större strandpipare är några av karaktärsfåglarna. Vi ägnar också tid till att examinera musslor, snäckor och andra marina strandfynd. Promenaden går i delvis kuperad terräng på ca 3 km. Ta med matsäck för dagen. Samlingsplats: P-platsen strax S om gamla konsumbutiken i Heestrand. Båttransport från Heestrand: 50 kr. OBS! Föranmälan senast 1 juni till Helena Svensson (0705-68 43 74) eller guiden Jan Uddén (0706-56 54 01). Samarrangemang med Svenneby hembygdsförening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/s2Hke69HW7Q2

Puktörneblåvinge. Foto: Jan Uddén.