Nyheter

Sök bland våra nyheter

Midsommartur på Veddö

I midsommartid vandrar vi runt den natursköna Veddöhalvön. Blomsterängar, klippor, grusstränder och vidsträckta utsikter över Fjällbacka skärgård är något av det vi får uppleva. Vi vandrar på stigar i delvis kuperad terräng i ca 4 km. Ta med matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling vid reservatets nedre parkering. Skyltat från vägen Fjällbacka- Grebbestad. Samarbete med Friluftsfrämjandet Tanum.

Natur- och kulturvandring på Valön

Turen går bland kala klippor, hällmarksljunghedar, leende strandängar och skalgrusmarker. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter som 1700-talets trankokerier och Bronsålderns gravrösen. Vandringen är ca 5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling vid reservatsparkeringen. Infart från vägen mellan Gerlesborg och Hamburgsund. Samarrangemang med Svenneby Hembygdsförening.

Vi njuter av de tre öarnas fantastiska mångfald

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Ta med matsäck och gärna lupp. Guider är marinbiolog Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson. Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid.

Vi njuter av de tre öarnas fantastiska mångfald

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Ta med matsäck och gärna lupp. Guider är marinbiolog Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson. Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid.

Tjurpannan – en pärla bland naturreservaten

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta utsikter, intressant flora, fauna och geologi. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet som bl.a. innebär att man försöker att återskapa gamla tiders ljunghedar och vandringen går delvis på helt nyanlagda stigar. Vandringen är ca 7-8 km lång. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling vid reservatsparkeringen. Skyltat från vägen Grebbestad-Havstensund.

Snäckor och musslor, fjärilar, fåglar och försommarflora

Vi ”strandskådar” bland strandsnäckor, sandmusslor och havstulpaner och jämför med djurlivet som fanns här för 5000 år sedan i de mäktiga skalbankarna. I de solexponerade sluttningarna bör vi kunna se såväl mindre blåvinge, klöverblåvinge och violettkantad guldvinge. Försommarfloran på öns slåtterängar är artrik och det finns plats för ornitologiska överraskningar i den yppiga randlövskogen. Matsäck för hela dagen och kläder efter väder. Guidar gör Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Föranmälan senast 9 juni till någon av guiderna. Samling vid Tanumstrands brygga. Båtavgift tillkommer.

Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem och möjligheter Västerhavet står inför anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt som du får en unik chans att uppleva Västerhavet genom spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter, får du ökad kunskap och kännedom om Västerhavets möjligheter och utmaningar.

Under Västerhavsveckan 5- 13 augusti ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter under, över och vid vattenytan. Då kan du träffa forskare, snorkla, paddla och dyka, njuta av havsnära kustreservat, följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan och mycket mer!

Västerhavsveckan sträcker sig längs hela kusten, från Strömstad i norr till Kullaberg i söder och anordnas av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.

vasterhavsveckan.se

Veddö

Valön

Trossö-Kalvö-Lindö