Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se

Natur- och kulturvandring på västra Herrestadsfjället

Turen går i ett sjö- och skogrikt landskap på olika vandringsleder. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter på fjället såsom stenbron över bäcken mellan Långagna och Krokevattnet, gårdsruinerna vid Gumperöd och Östra Fället och kvarnlämningar vid Kärrevattnet. Längd ca 8–10 km. Matsäck för två raster. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling parkeringen Metsjön. Infart från väg 44 (gamla E6) mellan Torpmotet och tunnlarna. Skylt Herrestadsfjället. Därifrån ca 10 km.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/BY1NpjqWddk

Betade strandängar, vackra eklundar och allmogebåtar

Vi hoppas på flera av det gamla kulturlandskapets fågelarter, strandnära vårflora och det blir en kort guidning av Föreningen Allmogebåtar om öns kulturhistoria. Ca 4 km lätt vandring i det vackra mosaiklandskapet. Båttransport med allmogebåt: 50:-/person. Begränsat med platser. Föranmälan senast 30 april. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samlingsplats: P-plats, nedfart innan Kärlingesunds gård.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/yjexo2rgFHT2

Dagfjärilar, trollsländor och flora på Vargfjällets slåtterängar och naturbeten

Svingelgräsfjäril. Foto: Jan Uddén.

Vi hoppas på̊ solig väderlek när vi besöker en av Bohusläns bästa fjärilslokaler då vi bland annat hoppas få en skymt av den sällsynta och nyetablerade sälgskimmerfjärilen eller den mäktiga aspfjärilen, liksom ett antal pärlemorfjärilar. En lämplig exkursion för insektsintresserade barnfamiljer. Gården Vargfjällets intressanta kulturhistoria kommer också att beröras. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Ljungskile järnvägsstation kl. 10:00.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Jt2H52EdpnR2

Vilda blommornas dag på skalbankarna

Smällglim. Foto: Christina Claesson.

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden och ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen examinerar vi örter och gräs i ett av Bohusläns artrikaste naturreservat. Bl. a. märks flera rödlistade arter som trollsmultron, grådådra, kalkdån och månlåsbräken. Andra kalkgynnade arter är backglim, backlika, väddklint och vitstjälksmöja. Vandringen är max ett par km. men i kuperad terräng. Ta gärna med fältflora och lupp. Vi tar en fika på skalbanksmuseet. Lokalbuss utgår från Kampenhof och avstigning görs vid Kurödsvägen, 100 m från skalbanksmuseet. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Skalbanksmuseet.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z2SUPd4JgHo

Naturnatta med nattfjärilar, fåglar och fladdermöss

Upplev en magisk natt med nattskärror, spelande vadare och kanske kornknarr och vattenrall. Vi försöker också lokalisera flera arter fladdermöss med ultraljudsdetektor (nordisk, vatten- och långörad fladdermus). Sedan går vi mellan olika ljusstationer dit olika svärmare, spinnare, mätare och nattflyn lockas till ljuskällorna. Viktigt att ta med myggmedel (mot knott), ficklampa eller pannlampa. Fikar gör vi inne i stugan på Älje, där du också får veta mer om reservatets intressanta historia. Guider är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01) och Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid Skalbanksmuseet, Kuröd skalbankar.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z2SUPd4JgHo

Gammafly. Foto: Jan Uddén.

Kosläpp och bisurr på skalbankarna

Ta med hela familjen och upplev kossorna och deras kalvars glädje, när de får fortsätta sitt viktiga naturvårdsarbete i skalbankarna. Biodlaren som har bikupor i reservatet kommer att berätta om dessa våra minsta husdjur. Om våren är snäll kan vi få provsmaka honung från kupan. Vi fortsätter sedan och tittar på̊ försommarens flora och vi kommer även att titta på̊ fladdrande fjärilar om solen skiner. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samarrangemang med Bohusläns museum. Samlingsplats: Skalbanksmuseet.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z2SUPd4JgHo

Fågelskådningens dag

Småskrake. Foto: Jan Uddén.

Vi mjukar upp med lite marina fåglar på Byfjordens vatten och försommarfloran längs strandpromenaden. Sedan passerar vi Gustafsberg och följer Bodelebäcken nedströms och lyssnar på sångare, trastar, finkar och hackspettar. Vi spanar även in försommarens lundflora med den vackra strutbräken och örtfloran. Första halvan är barnvagns- och rullstolsvänlig, medan senare delen genom ravinen är lite mer krävande. Barnvänlig vandring. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling på P-platsen vid Svenskholmen (Skeppsviken).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/HrZygP4SYPz

Vad händer med kustfåglarna?

Ormvråk. Foto: Jan Uddén.

Vi kommer att uppleva många av skärgårdsfåglarna som visat upp stora förändringar i sina bestånd under senare år. Du får veta mycket om varför fågellivet förändrats. Många flyttande fåglar kommer också att ses, såväl sjöfåglar som landfåglar. Vi besöker fågeltornen och utsiktsplatser vid Utby och Mollön. Lätt och barnvänlig vandring, sammanlagt ca 3 km. Medtag matsäck. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling: Bohusläns museum (samåkning i bilar).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/vnKe2J4BaXN2

Tjöstelseröd ekhagar