vks-logo-400x200

Västkuststiftelsen söker Verkställande direktör

2017-04-06

Stiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Stiftelsen ska värna, vårda och visa naturen. Huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Vi söker dig som ser utmaningen i vårt viktiga uppdrag och som vill leda och utveckla verksamheten i dialog med styrelsen och medarbetare/uppdragstagare. Dina fokusområden är att tillsammans med personalen vidareutveckla Stiftelsen som en modern, effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Vidare att se till att ha en ekonomi i balans och att behålla, utveckla och initiera fler samarbetsavtal samt söka nya inkomstkällor.

Ansvar och arbetsuppgifter

 • Som VD rapporterar du till Stiftelsens styrelse. Du har det samlade operativa ansvaret för en verksamhet som omsätter drygt 30 milj.kr. Som chef har du fullt personalansvar för ett 15-tal anställda, varav kansliet utgörs av en handfull personer. Därutöver ansvarar du för ett 60-tal uppdragstagare i form av tillsynsmän för de olika naturreservaten.
 • Du ska förverkliga fastlagda mål på mest effektiva sätt. Prioriteringar för att hålla givna ramar blir en viktig uppgift. Som VD är du en offentlig person som ska marknadsföra Stiftelsen och dess uppdrag, för att öka intresset för den västsvenska naturen. Du förväntas delta i relevanta fora samt skapa och underhålla goda relationer till partners. Likaså att knyta nya kontakter som kan bidra till Stiftelsens finansiering.
 • Du ansvarar för strategiska planer, policys och riktlinjer, ekonomiska analyser, uppföljningar, rapporter och liknande. Styrelsens beslut ska verkställas, följas upp och resultaten återrapporteras. Du ska följa upp att aktiviteter styrs, koordineras och finansieras planmässigt.
 • Du ska utveckla Stiftelsens organisation och den löpande förvaltningen i stort. Arbetsordning, säkerhetsfrågor, arbetsmiljö och rutiner ska säkerställa att verksamheten uppfyller högt ställda krav på öppenhet, effektivitet och förtroende i omvärlden.
 • Du ska se till att den ekonomiska redovisningen är sådan att säkerhet och kontroll skapas, och att bokföring, uppbörd etc. följer gällande bestämmelser. Du ska fortlöpande bevaka kostnads- och intäktsituationen samt stimulera medarbetare/uppdragstagare att hushålla väl med våra resurser.
 • Du ska sörja för att Stiftelsen har rätt kompetens över tid och skapa ett gott samarbetsklimat som kännetecknas av stort engagemang och delaktighet.

Kvalifikationskrav

 • Lämplig naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande.
 • Stort intresse, stor insikt och god förståelse för de frågor som Stiftelsens verksamhet rymmer.
 • Goda biologiska och ekonomiska kunskaper.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • Erfarenhet att som chef leda en organisation av motsvarande storlek.
 • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och av styrelsearbete.
 • Erfarenhet av arbete i både näringsliv och offentlig verksamhet är meriterande.
 • Förståelse för och kunskap om praktiskt naturvårdsarbete och friluftsliv.
 • Som person ska du vara proaktiv, drivande, lyhörd, analytisk med förmåga till tydliga beslut och ansvarstagande. Du ska ha ett affärsmässigt och entreprenöriellt tänkande, samt ett strukturerat, tydligt och välorganiserat arbetssätt. Vidare ska du kunna se helheter och samband samt ha förmåga att skifta perspektiv. Som chef ska du kunna entusiasmera och leda medarbetare samt delegera och ge ansvar. Du ska ha vilja och förmåga att utveckla verksamheten i samklang med styrelsen.

Känns detta som ett viktigt och stimulerande jobb med spännande utmaningar?

Då är du välkommen med din ansökan senast den 7 maj. Skicka ett mejl där du beskriver hur du motsvarar de olika kvalifikationskraven och bifoga ditt CV, till jan.w.carlsson@telia.com

Frågor om anställningen kan ställas till vår rekryteringskonsult Jan W Carlsson på 0705653621.