Våra medarbetare

Nedan finner du våra medarbetare på kansli och även våra medarbetare ute i de olika områdena.

Kansli

Linus Kron
VD, naturvårdsförvaltning 

linus.kron@vastkuststiftelsen.se

Telefon 031 – 40 29 85

Bengt Larsson
Naturvårdsförvaltning 

bengt.larsson@vastkuststiftelsen.se

Telefon 031 – 40 29 84

Catharina Larsson
Naturvägledning, information

Christina Claesson
Guidade vandringar, skyltar och foldrar

Karin Svensson
Ekonomi

karin.svensson@vastkuststiftelsen.se

Telefon 031 – 40 29 86

Pelle Hansson
Administrativ chef

Florina Lachmann
Strandstädning

Cilla Eklund
Kommunikatör Strandstädning

Diana Miscevic
Kommunikation; hemsida och sociala medier, kontaktperson för Göta älvs strandängar

Louis Monville
Kommunikation

Lisa Sihlberg
Kommunikation och GIS-ingenjör

Olof Wängborg
Projektledare Ledutveckling

olof.wangborg@vastkuststiftelsen.se

Telefon: 031 – 40 29 83

Johan Norling
Projektledare Ledutveckling

johan.norling@vastkuststiftelsen.se

Fältpersonal

Jonas Larsson

Dalsland, Truxor-förare

Bo Sanderberg
Dalsland

Andreas Bergström
Dalsland och norra Bohuslän

Jan Wiklund
Göteborgsregionen och lager på Vallda Sandö

Ellinor Hederstedt
Göteborgsregionen

Jonas Håkman
Göteborgsregionen

Lars Jacobsson
Göteborgsregionen

Telefon: 070 398 04 06

Roger Stål
Göteborgsregionen

roger.stal@vastkuststiftelsen.se

Hasse Andreasson
Göteborgsregionen

hasse.andreasson@vastkuststiftelsen.se

Veronica Nilsson
Göteborgsregionen

Helena Atterheim
Göteborgsregionen

helena.atterheim@vastkuststiftelsen.se

Andreas Eliasson
Halland, Marks kommun och Svenljunga kommun

andreas.eliasson@vastkuststiftelsen.se

Per Joel Andersson
 Norra Bohuslän

per.j.andersson@vastkuststiftelsen.se

Sölve Lundqvist
Norra Bohuslän

Patrik Wingård
 Norra Bohuslän

Tillsynsmän/-kvinnor

J-O Olsson
Vättlefjäll

Leif Danielsson
Risveden

Kjell Börjesson
Fegen

Kent Ternstrand
 Vrångö

Nils-Arne Olofsson
 Rörö

Kjell och Eva Johansson
 Klåverön

Göran Frantz
 Tånga hed

Ole Aasheim
 Ramsön

Uno Holmberg
 Härön

Bengt och Anne Hermansson
 Kälkerön, Lyrön m.m.

John Martinsson
Härmanö

Roland Arvidsson
Kalvön

Marie och Nils Mellander
Näverkärr

Kent Wilhelmsson
Norra Bohuslän

Ingvar Jansson
 Norra Bohuslän

Kolbjörn Waern
Skärbo