Nyheter

Sök bland våra nyheter

En ny tur

I Oxeklev naturreservat, i Vänersborg kommun, har en vandringsled iordningställts. Framöver kommer det att byggas spångar över vissa blöta sträckor.

Truxor skapar blå bård i Äskekärr

Vass har klippts i Äskekärr för att göra en så kallad blå bård. Det är ett riktigt smörgåsbord för fåglarna på strandängen. När vassen klippts bort skapas en öppen och grund yta där det bland annat finns mycket insekter.

Vägvisare

Det har markerats och satts upp vägvisare i naturreservatet Buxåsen, Vänersborgs kommun. Vandringsleden börjar vid reservatets parkering och är ca 3 km lång. Leden är lätt att gå.

Upprustning av spångar

Vi byter och renoverar trasiga och gamla spångar vid Yttre Bodane naturreservat. Vi har även haft slåtter på våtmarkerna och det kommer att röjas i kanterna på dessa och i anslutning till spångar.

Ny p-plats i Risveden

Vid Ljusevatten har en ny p-plats anlagts. P-platsen vid Salsjön har fått ett lyft och vi har även röjt för bättre sikt.

Hejdå lupiner!

I Stora viken, som tillhör Göta älvs strandängar, har man under sommaren arbetat med att gräva bort lupiner. Detta för att hindra dem att breda ut sig på strandängarna. Lupiner är nämligen en trädgårdsväxt som lätt tar över stora ytor.

Nu slås det ett slag eller två för ängarna

Snart är slåttertiderna över, men än så är finns det några ängar kvar att slå. Bland annat är det full rulle i kulturreservatet Mårtagården. Det som tar mest tid är inte att slå av gräset, utan bärgningen av allt hö.

Plats för fler i Svartedalen

Två nya parkeringar har anlagts vid Översjön och Timmervatten. Totalt är det för fem bilar.

Kälkerön

På Kälkerön har man utfört betesputs och en hel del röjningsarbeten. Även ”Viktors hus” har pysslats om och försetts med nya tapeter bland annat.

Bättre grillning i Stigfjorden

Flera eldstäder har bytts ut på Kälkerön. Ön är en av de större öarna i Stigfjorden och har många små vikar som bildar fina naturhamnar och badställen.