Nyheter

Sök bland våra nyheter

Hård vind skapar plockepinn

De starka vindarna den senaste tiden har lett till många vindfällen över stigarna. Vi arbetar med att få bort dem. En del reservat har blivit drabbade hårdare än andra. Givetvis arbetar vi med att röja dessa så snabbt vi kan, men det kan ta ett tag.

Hårdgörning av stig

En stig i Tisselskog har gjorts mer tillgänglig. Även toaletten har blivit tillgängligare genom bygge av ett trädäck. Reservatet ligger 10 km norr om Håverud i Bengtsfors kommun.

Ny hemsida för vandringsleden Bohusleden

Idag lanserar vi en ny hemsida och app för inspiration och en lättare planering av en vandring på Bohusleden. Den nya hemsidan är mycket mer inbjudande och användarvänlig än den tidigare och gör att planeringen av en vandring på Bohusleden blir mycket lättare. Spana in den här:
www.bohusleden.se

Inför årets betessäsong

För några veckor sedan reparerades stängsel i Mängsholms ekhagar. Ekhagarna vid Mängsholm sägs vara bland de största och vackraste i länet. Naturreservatet ligger knappt 1 mil sydväst om Vårgårda.

Bort med gamla synder

Ibland hittas det gammal taggtråd som ingen kände till. Fotot visar hopsamling av taggtråd vid Jonsereds strömmar. Naturreservatet ligger i kommunerna Partille och Lerum.

Röjning för små blomster

På Baljåsen röjs det för att återställa växtplatser för den blåvioletta blomman fältgentiana. Naturreservatet ligger i Åmåls kommun

Ingen tjäle. Det är perfekt för spångbygge!

För tillfället byggs det spänger i Klippans naturreservat, i Härryda kommun.

Verleskogen 200m in

I Verleskogens naturreservat, i Ale kommun, har en spång över bäcken och en del av det blöta partiet byggts.

Foto: Albin Rodin

Bättre vy över kvarlämningar

Nu kan du lättare se de kulturhistoriska kvarlämningarna av ett Augustinerkloster från 1100-talet. Det har röjts sly och gräs på Klosterkullen, i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång.

Röjningar vid konstgjord fiskväg

Sly har röjts vid omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors, i Lerums kommun. Omlöpet möjliggör fiskvandring, av bland annat den genetiskt unika Säveålaxen, förbi kraftsstationen i Hedefors.