Nyheter

Sök bland våra nyheter

Röjning för små blomster

På Baljåsen röjs det för att återställa växtplatser för den blåvioletta blomman fältgentiana. Naturreservatet ligger i Åmåls kommun

Ingen tjäle. Det är perfekt för spångbygge!

För tillfället byggs det spänger i Klippans naturreservat, i Härryda kommun.

Verleskogen 200m in

I Verleskogens naturreservat, i Ale kommun, har en spång över bäcken och en del av det blöta partiet byggts.

Foto: Albin Rodin

Bättre vy över kvarlämningar

Nu kan du lättare se de kulturhistoriska kvarlämningarna av ett Augustinerkloster från 1100-talet. Det har röjts sly och gräs på Klosterkullen, i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång.

Röjningar vid konstgjord fiskväg

Sly har röjts vid omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors, i Lerums kommun. Omlöpet möjliggör fiskvandring, av bland annat den genetiskt unika Säveålaxen, förbi kraftsstationen i Hedefors.

Stövlar räcker inte alltid till

Just nu är det höga flöden och väldigt blött ute i många av reservaten som vi förvaltar.
Såhär såg det ut igår vid Mellsjön i naturreservatet Sandsjöbacka. Det är lika blött vid intilliggande Sandsjön.

Nedtagna träd

För drygt tre veckor sedan togs några döda askar ner i naturreservatet Tunhems ekhagar, i Vänersborgs kommun. Askarna utgjorde en risk för kringliggande byggnader.

Förbättring av gräns

I skiftet oktober/november rustades gränsmarkeringar upp i naturreservatet Sumpafallen, i Falkenbergs kommun.
En folder om Sumpafallen och många andra skyddade områden kan du hitta på länken nedan:
http://vastkuststiftelsen.se/foldrar/

Plats för besök

Det finns en iordningställd parkeringsplats för besökarna av naturreservatet Skår, i Ale kommun. Parkeringen blev färdig i mitten av november. Det finns plats för ungefär fyra bilar. Fotot togs innan en parkeringsskylt hade satts upp.

Bra logistik krävs

Ibland krävs det lite extra planering för att köra ut material till ett naturreservat. Här är ett foto för drygt en månad sedan, då en bänk och ved kördes ut till Ramsön. Reservatet ligger i Stenungsunds kommun.
Klicka här för att läsa foldern om reservatet.