Nyheter

Sök bland våra nyheter

Tillgängligt i Svartedalen

I Svartedalens naturreservat har det nu iordningställts tre parkeringsplatser för rörelsehindrade; två vid Botten-stugan och en vid Klarevatten.

Röjning för ett öppet landskap

I februari påbörjades röjning av ljungheden i Sandsjöbacka naturreservat. Även om ljungheden betas så behövs det kompletteras med röjning och bränning. Annars kommer området att växa igen.

Arbete ute i Stigfjorden

I februari låg isen tjock på sina ställen. Frånsett tillsyn har flera reservatsskyltar bytts ut på flera platser i Stigfjorden. Bland annat på Lyr och Bockholmen, men däremot inte på Hälsö där isen var för tjock för att komma iland.

Påbörjat arbete i Dalsland

Vid det nya naturreservatet Håbolsängs lövskog pågår avverkning av gran för att gynna lövskogen. Granen transporteras ut och läggs för flisning och enstaka fristående större granar lämnas kvar. Det kommer att anläggas en mindre P-plats. Naturreservatet ligger i Dals-Eds kommun.

Tjuvkika på de guidade vandringarna 2017!

Broschyren kommer att vara tryckt och klar för distribution i slutet av mars. Men du får redan nu kika på den och kan börja planera in vilka vandringar du vill delta på.

VÄLKOMMEN!

Vandringsbroschyren 2017

 

 

Friluftsliv

Västkuststiftelsen arbetar aktivt för att värdefull natur ska skyddas som naturreservat och för att naturområden görs tillgängliga för friluftsliv. Denna bild togs för cirka två veckor sedan. Då gavs sig GLSK (Göteborgs långfärdsskridskoklubb) ut på en långfärdsskridskotur i Svartedalen. Turen gick på flera sjöar i området.

Lättare vandring

På Härön har det byggts spänger, trappor och satts upp grindar.

Återställande efter stark vind

Vindfällen som har fallit över stigen vid Salsjön, i Risvedens naturreservat, har röjts bort.

Känner ni till ställen där det har fallit träd över stigen som hindrar framkomligheten i reservaten får ni gärna höra av er till Västkuststiftelsen så tittar vi på det så fort vi kan.

Död ved lever

Vid naturreservatet Baståsen I Dalsland har bland annat björk ringbarkats. Detta för att skapa död ved. Det vill säga liggande eller stående stammar, eller andra delar av döda träd. Anledningen till detta är att många arter i skogen är beroende av död ved. Exempelvis använder de veden som växtplats eller kan hitta sin föda där.

Röjning för de små

Röjning av ett område i Vallda Sandö naturreservat har påbörjats för att hålla markerna öppna. Detta görs för att behålla/utöka livsmiljöer för bland annat insekter som är knutna till sandiga marker och ljung.