Nyheter

Sök bland våra nyheter

Du har väl inte missat vår naturkalender?

Vi har gjort en kalender med tips på vad du kan göra ute i naturen för att bli inspirerad att ta dig ut, men också tips som kan gör dig bättre på att stanna upp, observera och bli mer mindful i naturen. Dessutom är dagarna, då det finns en eller flera guidade vandringar att tillgå, markerade.

Virke från reservat

Det har sågats upp 12 kubikmeter virke från en huggning i naturreservatet Svartedalen, Kungälvs kommun. Efter tillstånd från Länsstyrelsen, genomfördes en huggning vid St. Äggdalssjö utmed vägen för att gynna den ovanliga växten hedjohannesört. Virket skall användas till en tillgänglighetsanpassad toalett vid Bottenstugan samt för att klä om stugan ute på Keholmen vid Ramsön.

Röjning av stig och fornlämning m.m.

I naturreservatet Klev, Svenljunga Kommun, har flera av stigarna röjts med röjsåg. Granar som växte på en gammal jordkällare och vid en husgrund höggs ner. Vi passade även på att frihugga några gamla ekar och en ask i närheten, så att de inte skuggas ihjäl.

Lite mer info m.m.

Fler skyltar, om vad man ska tänka på när  man går i områden med betesdjur, har satts upp i områdena inom Göta älvs strandängar. Även en stolpe som någon har kört sönder har bytts ut. Dessutom har stigarna vid fågeltornet i Stora viken röjts.

Klicka här för att läsa mer om strandängarna.

Kullblåsta träd

I Klippans naturreservat togs vindfällen, som fallit på stigarna, bort för två veckor sedan. Dessutom byttes en gammal folderlåda ut. Nyfiken på reservatsfoldern? Klicka på länken nedan:
Klippans naturreservat – folder 

Naturvårdare på plats

Nu är våra främsta naturvårdare ute i många av reservaten som vi förvaltar. Betesdjuren hindrar markerna från att växa igen och främjar naturens artrikedom. Tänk på att många betesdjur går med sina ungar. Var snäll och visa hänsyn och håll alltid din hund kopplad.

Lättare att läsa

Med åren blir reservatsskyltarna blekta av att ha blivit utsatta för väder och vind. Gamla reservatsskyltar har bytts ut på Ramsön, i Stenungsunds kommun. Även ett nytt skyltställ har satts upp i Timmervik.

Utökning av fålla

I Tånga hed, Vårgårda kommun, har fållan för blomman klockgentiana utökats. Förhoppningen är att den ska sprida sig i de nya delarna. Anledningen att fållan finns är att kunna reglera när betesdjuren betar där, så att de inte äter upp blomstänglarna. Det finns en ovanlig fjäril som är beroende av klockgentian och myror.
Läs mer om detta samband och om reservatet i vår folder HÄR.
Vad är det gråa i förgrunden? En hejare som man slår ner stolpar med.

En fikaplats för fler

Nu går det att sitta vid nya tillgänglighetsanpassade bord, som bytts ut i naturreservatet Hullsjön, i Trollhättan och Vänersborg kommun.

En förbättrad väg

Vägen upp till Översjön i Svartedalen, i Kungälvs kommun, är lagad. Det kraftiga vårregnet gjorde att vägen blev svårframkomlig. Vägtrumman byttes ut och det har grusats upp.