Nyheter

Sök bland våra nyheter

Fallna träd

Förra veckan togs vindfällen bort över stigen i naturreservatet Slereboåns dalgång. Reservatet ligger i Ale kommun.

Restaurering vid Grimsholmen

Under hösten och vintern kommer det utföras naturvårdsåtgärder i naturreservatet Grimsholmen, i Falkenbergs kommun. Sandmarker håller på att växa igen i östra delen av reservatet. Partier med öppna sanddyner gynnar sandlevande djur, växter och svampar, samt utgör en trevlig miljö för friluftsliv. Läs mer om detta i utredningen nedan.

Lättare steg

Tillgängligheten är förbättrad i Steneby naturreservat, i Bengtsfors kommun. En ny trappa har byggts vid entrén. Dessutom kommer det utföras fler åtgärder gällande ledräcken och trappor i området.

Naturvårdare sökes!

En av våra medarbetare testar ett nytt uppdrag i organisationen och samtidigt förbereder vi för en generationsväxling. Är du rätt person?

Klicka på här för att läsa mer.

Åtgärder med hänsyn till historia

I kulturreservatet Mårtagården, söder om Kungsbacka, tas hänsyn till områdets historia vid arbetet i reservatet. Ett antal döda almar togs ner i en hage under förgående år. Stockarna kördes bort därifrån i början av oktober, eftersom den ytan som de låg på har långt bak i tiden används för odling.

Ett träd över en båt

Att förvalta naturreservat innebär en stor mångfald av uppgifter. Vissa åtgärder är rätt så ovanliga. På Koön, utanför Kungälv, föll ett träd  för några veckor sedan. Trädet stod i reservatet och föll ner på en granntomt. Arborister kallades in och båten klarade sig som tur var.

Hjälp oss att veta mer!

Västkuststiftelsen är förvaltare av många av naturreservaten i Västra Götalands län. Vi är intresserade av din åsikt om att vara i naturen – är du stadsmänniska eller naturentusiast?

Klicka på länken nedan för att fylla i enkäten. Den tar cirka 5 minuter att svara på.

Fyll i enkäten här.

Nytt på Tjurholmen

En reservatsskylt har satts upp i naturreservatet Tjurholmen, i Kungälvs kommun. Den mindre informationsskylten berättar om att reservatet ingår i Trafikverkets kompensationsprojekt ”Göta älvs strandängar.” Läs mer om Tjurholmen och kompensationsprojektet här.

Solceller

I somras installerades solceller på ett av våra lador i Vallda. Nu försörjer vi vår verksamhet och sliter mindre på naturen. Helt i linje med vår interna målbild.

Utkörning av vindfällen

I juli kördes ett par vindfällen ut från naturreservatet Mölarp, i Borås kommun. Detta för att de låg på gränsen av reservatet, nära ett uthus, samt för att minimera risken för ett större barkborreangrepp.