Nyheter

Sök bland våra nyheter

Strandpromenaden på Brattön

Gjutningen av sista etappen blev färdig i slutet av juni.

Uppfräschning i Svartedalen

Nu slipas och oljas vindskydden och grillkåtan vid Bottenstugan.

Förberedelse inför midsommar

I början av veckan slog vi gräset, på bland annat ”flaggstångsbacken”, inför midsommarfirandet på Mårtagården. Vi använde slåtterbalk, men även det mer klassiska slåtterredskapet lien.

Snälla elda inte

Med anledning av att det är så torrt ute i skog och mark, råder det eldförbud i bland annat Västra Götaland och Halland. Var extremt försiktig och gör vad du kan för att minska risken för brand i naturen.

Utökning längst med strandängarna

Betesmarkerna i Äskekärr har utökats. Nu kan djuren beta norr om fågeltornet. I maj slogs en del av ytan med slaghack, för att få ner bland annat hallon, så att det skulle komma nya späda skott som djuren älskar att beta.

Klicka här för att läsa mer om Äskekärr.

Avrådan från besök

I maj har naturreservaten Iglekärr och Ekliden drabbats av skogsbrand. Vi avråder från besök av brandområdet då träd har skadats eller dött. Detta medför en ökad risk av nedfallande träd och grenar. Därför sker besök av området på egen risk. Då resultatet av en skogsbrand kan vara dramatisk, så medför branden någonting positivt för vissa. Det finns nämligen ovanliga insekter, svampar och växter som är beroende av just nybränd skog och brandskadade träd för sin överlevnad.

Hett om öronen

En eldstad byttes ut för några veckor sedan i Sandsjöbacka naturreservat. Anledningen var att det hade gått lite väl hett till vid en av eldstäderna nära vindskyddet som står vid One mosse.

Nya djurgrindar

Nya grindar har satts upp i Baldersnäs naturreservat, i Bengtsfors kommun. Som det syns på bilden så är de flitigaste naturvårdarna, betesdjuren, på plats och betar markerna så att de hålls öppna.

En plats för bilen

I nya naturreservatet Skåpenäs i Billingsfors har en parkering anlagts. Här kommer arbetet att fortsätta framöver. Bland annat kommer en vandringsled att anläggas.

Ljungheden får nytt liv

I mitten av april var det ljunghedsbränning på Vallda Sandö. Frånsett att vara en effektiv metod att hindra ljungheden från att växa igen, så är bränning av sådana här marker en tusenårig tradition. På sätt och vis, så arbetar vi både med naturvård och kulturvård.
Klicka här för att läsa mer om detta.