Nyheter

Sök bland våra nyheter

Påbörjat arbete i Dalsland

Vid det nya naturreservatet Håbolsängs lövskog pågår avverkning av gran för att gynna lövskogen. Granen transporteras ut och läggs för flisning och enstaka fristående större granar lämnas kvar. Det kommer att anläggas en mindre P-plats. Naturreservatet ligger i Dals-Eds kommun.

Tjuvkika på de guidade vandringarna 2017!

Broschyren kommer att vara tryckt och klar för distribution i slutet av mars. Men du får redan nu kika på den och kan börja planera in vilka vandringar du vill delta på.

VÄLKOMMEN!

Vandringsbroschyren 2017

 

 

Friluftsliv

Västkuststiftelsen arbetar aktivt för att värdefull natur ska skyddas som naturreservat och för att naturområden görs tillgängliga för friluftsliv. Denna bild togs för cirka två veckor sedan. Då gavs sig GLSK (Göteborgs långfärdsskridskoklubb) ut på en långfärdsskridskotur i Svartedalen. Turen gick på flera sjöar i området.

Lättare vandring

På Härön har det byggts spänger, trappor och satts upp grindar.

Återställande efter stark vind

Vindfällen som har fallit över stigen vid Salsjön, i Risvedens naturreservat, har röjts bort.

Känner ni till ställen där det har fallit träd över stigen som hindrar framkomligheten i reservaten får ni gärna höra av er till Västkuststiftelsen så tittar vi på det så fort vi kan.

Död ved lever

Vid naturreservatet Baståsen I Dalsland har bland annat björk ringbarkats. Detta för att skapa död ved. Det vill säga liggande eller stående stammar, eller andra delar av döda träd. Anledningen till detta är att många arter i skogen är beroende av död ved. Exempelvis använder de veden som växtplats eller kan hitta sin föda där.

Röjning för de små

Röjning av ett område i Vallda Sandö naturreservat har påbörjats för att hålla markerna öppna. Detta görs för att behålla/utöka livsmiljöer för bland annat insekter som är knutna till sandiga marker och ljung.

Litet smultronställe med historik

En skvaltkvarn är en vattendriven kvarn av enkel konstruktion. Oftast användes dessa till husbehovsmalning. Saltkvarnarna byggdes i mindre vattendrag och där bäckar rinner från sanka marker nerför en slänt. I en bäck i Sandsjöbacka naturreservat finns det ruiner av tre stycken skvaltkvarnar. Sedan tidigare finns det en skylt med mer information om detta. Nyligen har även den gamla bron bytts ut. Är du nyfiken på detta smultronställe? Närmast blir det om du parkerar på reservatsparkeringen i Årekärr och följer röd och blå stig några hundratal meter åt nordväst.

Uppdatering i Svartedalen

Nya väg- och informationsskyltar har satts upp i naturreservatet Svartedalen.

Hyltenäs kulle

Flera almar vid parkeringen och toaletten på Hyltenäs kulle har tagits bort. Detta på grund av att de utgjorde en säkerhetsrisk efter att ha dött av almskottsjukan.