Nyheter

Sök bland våra nyheter

Stark vind

Ibland fäller vinden träd över stigarna. I början av året röjdes stigen till Salsjön i Risvedens naturreservat och vindfällen togs även bort på stigarna i Rapenskårs lövskogar.

Redo för besök

I början av januari monterades det nya vindskyddet i Slereboån. Det gamla vindskyddet har inte gått till spillo. Det är uppkapat i kubbar och finns på baksidan av det nya. Passa på att ta en kubbe eller två att elda med i den nya eldstaden. I många reservat så finns det ingen ved att tillgå, utan besökarna får ta med sig egen ved.

Plats för vila i vildmarken

I november anlades ett vindskydd med en eldstad vid sjön Stora Ljusevatten, i Risvedens vildmark. En parkering finns cirka 50 meter bort.

Västkuststiftelsen informerar

I november var vår tillsynsman Kjell ute runt sjön Fegen med naturguiderna från Naturbruksskolan i Svenljunga. Han gav dem en inblick om vad allemansrätten innebär och vikten av att ta hänsyn till natur och folk som bor i området, då man genom ett företag inom besöksnäringen tar emot turister.

Plats för besök

En parkering med plats för 3-5 bilar har anlagts i naturreservatet Smälteryd, Marks kommun.

Förberedelse för nytt

Det ruttna vindskyddet i Slereboån är rivet. Ett nytt kommer att anläggas i början av 2018.

En rishög som hjälper

I Brobacka har en del hasselbuskar föryngrats. Riset och grenarna från beskärningen har lagts i en hög för att skapa en så kallad ”biodepå”. Rishögen är en bra bo- och/eller födoplats för flera sorters djur, svampar, lavar och mossor.

På rätt kurs

Vår nya typ av vägvisningsskyltar har nu även satts upp i Slereboåns dalgång och i naturreservatet Bersjön.

En säkrare vandring

På Bohusledens sträckning genom Strömmarnas naturreservat har säkerhetshöjande åtgärder gjorts. Leden går genom kuperad terräng med stora höjdskillnader och branta stup. Bland annat har en trappa byggts och nätningen på spänger har förbättrats.

Utsikt över Göta älv

I månadsskiftet oktober/november har det satts upp två nya bord på toppen av berget vid Marieberg, och ett bord nere vid parkeringen. Stigen från parkeringen upp till toppen är röjd och markerad. Passa på att ta med fika och njut av utsikten.