Nyheter

Sök bland våra nyheter

En plats för bilen

I nya naturreservatet Skåpenäs i Billingsfors har en parkering anlagts. Här kommer arbetet att fortsätta framöver. Bland annat kommer en vandringsled att anläggas.

Ljungheden får nytt liv

I mitten av april var det ljunghedsbränning på Vallda Sandö. Frånsett att vara en effektiv metod att hindra ljungheden från att växa igen, så är bränning av sådana här marker en tusenårig tradition. På sätt och vis, så arbetar vi både med naturvård och kulturvård.
Klicka här för att läsa mer om detta.

Foldrar på engelska

Nu finns några av våra reservatsfoldrar på engelska tillgängliga på hemsidan.
klicka här och gå längst ner på den sidan för att se närmare.

Röjning vid entrén till Baldersnäs naturreservat pågår

Arbetslaget från Billingsfors röjer buskar och sly som ska eldas upp. De kommer även att röja efter strövstigen och rastplatsen vid Världens Ände.

Den ena biodepån är inte den andra lik

Foto på en biodepå vid Kroksjön i Risveden. Det gallrades bort gran i mars och då har vi passat på att skapa en biodepå som gynnar fåglar, insekter och svampar.

Härön prisad för skyddsvärda arter

Uno Holmberg har tilldelats Föreningen Bohusläns Floras Mångfalds-pris för sitt arbete med gården Ängen på Härön. Här finns nu sällsynta arter såsom kalvnos, spädlosta, linmåra och lindådra bland många andra.

Prisutdelningen ägde rum på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och Västkuststiftelsen var förstås på plats och gratulerade Uno.

En ö i Vallda

Arbetet med röjning och uppeldning av sly på Stora Keholmen, i Vallda, har avslutats. Denna säsong kan korna beta ön mycket bättre. Dessutom har sandödlorna fått fler platser att ligga på och stega sig i solen.

Bort med det gamla

Mars är kall och markerna rejält frusna. Då går det bra att forsla bort gammalt spångmaterial i Yttre Bodane.

Ute på hal is vid Ramsön

När isen låg tjock i början av mars passade vi på att byta ut den 11 år gamla fyrhjulingen på Ramsön ut mot en nyare. Fyrhjulingen används till att köra strandskräp, transport av material till byggnader men även vid skogs-avverkning. På bilden är det fågelholkar som körs ut.

Ett hack eller två

Det pågår uthuggning av gran och ringbarknig av lövträd i flera reservat i Dalsland. Detta görs för att skapa livsmiljöer för bland annat vitryggig hackspett. Fotot är taget i Orsbergets naturreservat.