Ren kust och Tillgänglighet

Hjälp till att strandstäda. Klicka på länken för att komma till Strandstädarkartan & för mer info.

Strandstädning >

Västkuststiftelsen arbetar med att öka tillgängligheten i de reservat som vi förvaltar. I samarbete med VGR har ett flertal reservat inventerats för TD-tillgänglighetsdatabasen. Klicka på länken för att titta närmare på inventeringarna.

TD – Tillgänglighetsdatabasen