Styrelsen

Västkuststiftelsens huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Dessa utser en styrelse där mandatfördelningen styrs av landstingsvalens valresul-tat. Sju ledamöter och tre ersättare utses av Västra Götalands-regionen, två ledamöter och en ersättare utses vardera av Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Från år 2015 utses två ledamöter av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och från år 2018 utses även två ledamöter av Länsstyrelsen i Hallands län.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och sitter på 4 år till nästa val. Huvudmännen bidrar årligen till Stiftelsens verksamhet.

Styrelse 2015-2018:

Västra Götalandsregionen
Mats Abrahamsson (M)
Eva Carlsson (S), vice ordförande
Raul Eriksson (L)
Ulla Y Gustafsson (S)
Boel Lanne (MP)
Erland Svenson (V)
Stig-Olov Tingbratt (C), AU
Rolf Berg (S), ersättare
Jakob Hallman (KD), ersättare
Christian Romberg (M), ersättare

Region Halland
Therese Stoltz (S)
Per Ödman (M), ordförande
Christer Samuelsson (C), ersättare

Göteborgsregionens kommunalförbund
Rolf Gustavsson (S), AU
Åsa Hartzell (M)
Hans Nilsson (S), ersättare

Länsstyrelsen i Hallands län
Henrik Martinsson
Mikael Stenström, ersättare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jörel Holmberg, ersättare
Sven Swedberg

Sekreterare
Göran Bengtsson