Styrelsen

Västkuststiftelsens huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Dessa utser en styrelse där mandatfördelningen styrs av landstingsvalens valresul-tat. Sju ledamöter och tre ersättare utses av Västra Götalands-regionen, två ledamöter och en ersättare utses vardera av Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Från år 2015 utses två ledamöter av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och från år 2018 utses även två ledamöter av Länsstyrelsen i Hallands län.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och sitter på 4 år till nästa val. Huvudmännen bidrar årligen till Stiftelsens verksamhet.

Styrelse 2015-2018:

Västra Götalandsregionen
Boel Lanne (MP), ersättare
Eva Carlsson (S), vice ordförande

Jakob Hallman (KD), ersättare
Lars- Arne Staxäng (M)
Mikael Sternemar (L)
Rolf Berg (S)
Sten Brodén (V)
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande

Tommy Almgren (SD)
Vakant. ersättare

Region Halland
Stefan Bengtsson (C), ersättare
Therese Stoltz (S)
Vakant plats

Göteborgsregionens kommunalförbund
Rolf Gustavsson (S)
Ronald Caous (S), ersättare
Åsa Hartzell (M)

Länsstyrelsen i Hallands län
Henrik Martinsson
Mikael Stenström, ersättare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jörel Holmberg, ersättare
Sven Swedberg

Sekreterare
Göran Bengtsson