Styrelsen

Västkuststiftelsens huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Dessa utser en styrelse där mandatfördelningen styrs av landstingsvalens valresul-tat. Sju ledamöter och tre ersättare utses av Västra Götalands-regionen, två ledamöter och en ersättare utses vardera av Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Från år 2015 utses två ledamöter av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och från år 2018 utses även två ledamöter av Länsstyrelsen i Hallands län.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och sitter på 4 år till nästa val. Huvudmännen bidrar årligen till Stiftelsens verksamhet.

Styrelse 2019 – 2022:

Västra Götalandsregionen
Tommy Almgren (SD)
Rolf Berg (S)
Sten Bodén (V)
Eva Carlsson (S), vice ordförande
Jakob Hallman (KD), ersättare
Boel Lanne (MP), ersättare
Lars-Arne Staxäng (M)
Mikael Sternemar (L)
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande
Vakant plats. ersättare

Region Halland
Stefan Bengtsson (C), ersättare
Therese Stoltz (S)
Per Ödman (M)

Göteborgsregionens kommunalförbund
Ronald Caous (S), ersättare
Rolf Gustavsson (S)
Åsa Hartzell  (M)

Länsstyrelsen i Hallands län
Henrik Martinsson
Mikael Stenström, ersättare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jörel Holmberg, ersättare
Sven Swedberg

Sekreterare
Göran Bengtsson