Styrelsen

Vår styrelse är utsedd av Västkuststiftelsens huvudmän; Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Våra huvudmän utser en styrelse där mandatfördelningen styrs av landstings-valens valresultat. Sju ledamöter och tre ersättare utses av Västra Götalands-regionen, två ledamöter och en ersättare utses vardera av Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Från år 2015 utses även två ledamöter av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och sitter på 4 år till nästa val. Huvudmännen bidrar årligen till Stiftelsens verksamhet.

Styrelse 2015-2018:

Västra Götalandsregionen
Mats Abrahamsson (M)
Eva Carlsson (S), vice ordförande
Raul Eriksson (L)
Ulla Y Gustafsson (S)
Boel Lanne (MP)
Erland Svenson (V)
Stig-Olov Tingbratt (C), AU
Rolf Berg (S), ersättare
Jakob Hallman (KD), ersättare
Christian Romberg (M), ersättare

Region Halland
Therese Stoltz (S)
Per Ödman (M), ordförande
Christer Samuelsson (C), ersättare

Göteborgsregionens kommunalförbund
Rolf Gustavsson (S), AU
Åsa Hartzell (M)
Hans Nilsson (S), ersättare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jörel Holmberg
Sven Swedberg

Sekreterare
Göran Bengtsson