Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar idag cirka 280 reservat i Västra Götalands och Hallands län. Klicka på något av länen för att hitta ett reservat nära dig.

Kulturreservatet Äskhult >

Områden som Västkuststiftelsen förvaltar >

Kalendarium Guidade Vandringar

Våra guidade vandringar startar förhoppningsvis i maj månad. Beroende på hur rådande situation ser ut, så kan en del eller alla vandringar behövas ställas in.

Läs om våra vandringar här >

 

Vill du ut i naturen och behöver lite inspiration.

Spana in våra vandringstips här >

 

Ren kust och ledutveckling

Hjälp till att strandstäda. Klicka på länken för att komma till Strandstädarkartan & för mer info.

Strandstädning >

Västkuststiftelsen samordnar utvecklingsarbetet av flera leder. Exempelvis:

Senaste nyheterna

Tack vare tjälen har ett efterlängtat arbete kunnat utföras.

Vid Kvistströms naturreservat, har det varit möjligt att hårdgöra stigen stigen in till reservatet. Även bron över bäcken har lagats. Dessutom har en rundslinga(blå färg) markerats. Varning!
(mer…)

Arbete för en raritet

Restaurering av betesmark pågår i Svankila naturreservat, i Melleruds kommun. Åtgärden gynnar bl. a hällebräcka som är en sällsynt växt. Den finns bara i Skandinavien. Hällebräckan behöver öppna marker som dessutom betas.

Röjning för att gynna stora och små

Längs Säveån har det i år och förra året röjts en del. Åtgärderna har planerats tillsammans med Länsstyrelsen. Anledningen för röjningarna är att öppna upp för skyddsvärda träd(främst ekar) och för att gynna skalbaggen läderbagge. Träden behöver mer ljus och i sin tur gynnas många djur och andra organismer. (mer…)

Nu är det lättare att hitta till ett tidlöst landskap.

Du behöver inte längre komma ihåg att du ska svänga av mot Vassbotten. Sedan ungefär två veckor sedan är det skyltat var man ska svänga av, från väg 2257, mot naturreservatet Brurmossen.

I reservatet kan du njuta av en trevlig rundslinga på ca 6,5 km. Är du nyfiken på att besöka reservatet? (mer…)