Cykelleder Änggårdsbergen

GPX-filerna kan skilja sig något från stigdragningen i terrängen. Följ alltid färgmarkeringarna i terrängen.

Stigdragningarna kan komma att ändras/uppdateras.

Ladda ner GPX grön 3 km (lätt)

Ladda ner GPX blå 7 km (Utmanande)

Ladda ner GPX röd 11 km (Avancerad)

Ladda ner GPX svart 9 km (Expert)

Sedan juli 2022 gäller det nya regler kring cykling i naturreservatet, efter att Länsstyrelsen beslutat om nya föreskrifter.
Alla föreskrifter hittar du på Länsstyrelsens hemsida om reservatet.

Karta över där man får cykla året runt i Änggårdsbergen.