Fakturering

För dig som skickar en faktura till Västkuststiftelsen

Vårt organisationsnummer är 857201–9076

Fakturaadress


Västkuststiftelsen
EY 7368572019077
Box 171
831 22 Östersund


På fakturan vill vi ha uppgifter om referensperson och att ni har F-skattsedel.
Vi tillämpar 30 dagars betalning och godkänner inte fakturaavgifter.

Fakturera oss miljövänligt till:

PDF-Faktura

ernstyoung@pdf.elektronomi.se

OBS – Använd inte tecken som å, ä eller ö i filnamnet. Var faktura behöver ha ett unikt namn.

E-Faktura

Van operatör: Tieto
E-fakturaadress: 8572019076
Format: Svefaktura