Om 2022 var ett rekordår för naturen så blev 2023 ett år inramat av utmaningar. Trots detta gick Västkuststiftelsen in i 2024 med en ekonomi i balans.

Redan under hösten 2022 stod det klart att Västkuststiftelsens ekonomiska läge skulle förändras dramatiskt på grund av statliga beslut. Länsstyrelsernas uppdrag minskade med nästan tre fjärdedelar från 2022 till 2023. Genom ett antal svåra val och tuffa beslut kunde organisationen trots allt hitta en väg. Utan att dra ner på personal och utan att äventyra de mest prioriterade naturvårdsinsatserna lyckades stiftelsen ta sig genom året med en budget i balans.

– Det är en gåva att få jobba i en verksamhet med så engagerade och ansvarstagande medarbetare som tillsammans axlat uppgiften, säger Linus Kron, VD Västkuststiftelsen.

Några ljuspunkter

Även i ett utmanande år finns ljuspunkter. Västra Götalandsregionen beviljade hösten 2022 ett rejält utökat anslag för utvecklingen av leder för vandring och cykel, vilket gav en möjlighet att växla upp verksamheten under de kommande åren. Samtidigt kom anslaget att inkluderas i Västkuststiftelsens ordinarie finansiering, vilket följdes upp av ett beslut under hösten 2023 om ett treårigt långsiktigt uppdrag.

– Att arbetet med utveckling av leder gick från projektform till att vara en helt integrerad del i Västkuststiftelsens verksamhet var mycket tacksamt. Detta är en naturlig utveckling som skapar bättre förutsättningar för det hållbara friluftslivet på lång sikt, säger Stig-Olov Tingbratt, Västkuststiftelsens styrelseordförande.

Välkommen start på 2024

Inför 2024 beviljade Västra Götalandsregionen ett utökat stöd till Västkuststiftelsen om totalt 16,5 miljoner kronor för att kompensera för de minskade statliga bidragen. Det är ett helt avgörande stöd som gör det möjligt att bibehålla biologisk mångfald på bred front inom stiftelsens verksamhetsområde under 2024.

– Det kommer inte att bli enkelt, men det är ändå med tillförsikt som vi tar steget in i 2024 och lämnar 2023 bakom oss, säger Linus Kron.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

Huvudmän och finansiering

Kontakt