Bohusleden leds om tillfälligt i Svartedalen och vi har utfört åtgärder längs med leden i Bredfjället.

Svartedalen

Idag börjar våra entrepenörer med att riva och bygga en ny trappan på Bohusleden, mellan Bottenstugan och Holmevatten.
Välj tillsvidare röd led öster om Bohusleden (se kartbild).
Skyltar om detta har bland annat satts upp på båda sidor om den delen av leden. Arbetet pågår så länge som lapparna sitter kvar intill leden, men det kommer ta några veckor.

Karta över alternativ väg/till/från Bottenstugan. Illustration.

Bredfjället

Här kommer foton på vårt arbete längs med Bohusleden i Bredfjället. Ledmarkeringar har förstärkts. Många vindfällen har tagits bort, samt en del rekning för eventuellt spångbygge har hunnits med.

Naturreservatet Bredfjället ligger i kommunerna Lilla Edet och Uddevalla.