Känner du till att Säveåns dalgång är bäverns rike? Går du längs med Gotaleden i området, så kan du se spår från bävern. Träd som den har gnagt på, eller till och med fällt.

Men det kan bli lite knepigt ibland med en vandringsled i bäverns trakter- då det finns risk att träd faller över stigen. Här har vi ett foto på ett träd som bävern hade gnagt på och som vi fick fälla för ett par veckor sedan.

Person står med utrustning vid ett stort träd som riskerar att falla på grund av gnag från bäver. Foto.
Säveåns dalgång ligger i Lerums kommun.