Den nya bron över bäcken i Rished får tummen upp.

Dessutom, har vi bättrat på stigmarkeringarna. Det gjordes när snön var som djupast i december. Se fotot nedan på när en prick blir till. 😊.
Rished ligger i Ale kommun.

  • Person gör en stigmarkering(en blå prick på ett träd). Foto.

Person står på bro och visar tummen upp. Foto.