I början av juli placerades ett flertal informationsskyltar ut på Hamnholmen och på Skutholmen, utanför Hamburgsund.

Skyltarna berättar bland annat om ristningarna, sjöfararna och sjöfarten under 1300- och 1700-talet i Bohuslän. Detta är ett samarbete med Bohusläns museum och Vitlycke museum, där vi har arbetat med att sprida information om området.

Utflyktstips!

På Arkeologidagen den 27/8 -23 arrangerar Bohusläns museum och Vitlycke museum ”Öppen holme” där besökare är välkomna ut för att träffa arkeologerna och höra om ristningarna och Hamnholmarnas historia. Läs mer om aktiviteten på Vitlycke museums hemsida.

Vad är så speciellt med området?

Hamnholmarna utgör en av Bohusläns mest unika och viktiga maritima kulturmiljöer. Här finns över 1200 ristningar i området, och det var inte för länge sedan majoriteten av ristningarna upptäcktes. Ett urval har också målats med vit färg för att besökare lättare ska kunna se dem. Läs mer om Hamnholmarna på Bohusläns museums hemsida.

En skylt vid en häll. Foto.
Foto: Hans Sörqvist