Både fokuserade miner och leenden i februari, när det gränsmarkerades i Iglekärr och Ekliden(Ale kommun).

Trästolparna är i lärk. För att de ska hålla längre, har den del av stolpen som är i marken fått dra sig i tjärolja och kronan på toppen är behandlad med kallpressad linolja. Vi får se hur det blir. ? Stolparna bärs på ryggen med hjälp av en ryggsäcksram.

Gränsmarkeringarna är till för att informera om att man träder in i ett skyddat område. Ett område där allemansrätten kan vara begränsad, just för att skydda de fina naturskatter som vi alla delar på. Oavsett om det finns markeringar eller inte, så ligger ansvaret på den enskilde att veta vad som gäller.

Hur får man reda på vad som gäller i ett reservat? 

Fråga, eller läs på Länsstyrelsens eller kommunens hemsida, om vad som gäller i det naturreservat du vill besöka. Oftast finns det också skyltar med information om detta i området.

 

Person står och fäster ett band runt ett träd. Foto.

Person skruvar fast en briicka, där det står naturreservat, på en stolpe. Foto.

Person bär flera trästolpar på ryggen med hjälp av en bärmes. Foto.