För några veckor sedan nätade vi en trappa ute på Vinga, för att minska halkrisken när den är blöt.

Vi hade då även ett möte med Länsstyrelsen gällande en ny skötselplan för reservatet som de arbetar med. Vinga skärgård ligger ytterst av alla öar i Göteborgs kommun. Bortom Vinga är det öppet hav. Du kan läsa mer om reservatet i vår folder som du hittar här på Foldrar med kartor.

Perso spikar ett nät på ett trappsteg. Foto.