Vi har anlagt en handikapparkering vid Stora Berget i Ryrs naturreservat, Melleruds kommun.

Övriga besökare hänvisar vi till den ordinarie reservatsparkeringen. Här finns även en tillgänglighetsanpassad mulltoa och en bänk som är perfekt för fikat. Ut och testa vet ja!

Placering av den nya parkeringen kommer här på hemsidan inom kort.

  • Grusad parkering med en reservatsskylt bredvid, samt utsikt över ängsmark och sjö. Foto.