Om inte så ta en tur ut på den gulmarkerade runslingan i Svankila, Melleruds kommun. Den är ca 2 km lång och iordninggjordes i slutet av mars.

En framröjd stig i en skog med b.la. ek och hassel. Foto.
Fotot taget mars 2022.
Det finns tre bänkbord placerade i reservatet; en vid parkeringen, en vid den västra stranden och en längst ut på udden. Våra entreprenörer har också satt upp stängsel. Så när gräset börjat växa ordentligt, så kommer de bästa naturvårdarna ut – betesdjuren.
En karta med en gul stig, samt parkering och rastplatser utmarkerade. Illustration.