Sedan juli i år gäller det nya regler kring cykling i naturreservatet. Efter att Länsstyrelsen har fattat beslut om nya föreskrifter.

Under perioden 1 november fram till sista februari, är det bara tillåtet att cykla på gångvägar och anvisade cykelleder. Västkuststiftelsen har med stöd från Göteborgs stigcyklister tagit fram och märkt upp tre nya cykelleder. De har olika svårighetsgrader och har färgerna blå, röd och svart. Avsikten är att minska slitaget från stigcykling på mark och vegetation under den blötaste delen av året.

  • Ett träd med tre olikfärgade flräpar. Foto.
    De temporära cykelledsmarkeringarna ser ut såhär.

Just nu är dessa slingor tillfälligt uppmärkta ute i naturen, och snart kommer det finnas permanenta markeringar. Skyltar med kartor, QR-koder, och information om cykling är utplacerade vid de viktigaste entrépunkterna i reservatet. Cykelspåren kan du ladda ner som gpx-spår på vår hemsida: https://vastkuststiftelsen.se/cykelstigar-anggardsbergen/.

Som vanligt så hittar du alla föreskrifter på Länsstyrelsens hemsida om reservatet.

Trevlig tur i Änggårdsbergens naturreservat!
Där vi på Västkuststiftelsen numera är stolta förvaltare, tillsammans med Mölndals stad och Göteborgs botaniska trädgård.