Med höstens vackra färger kommer också höstens kraftiga vindar och stormar.

Detta leder till att träd blåser omkull över stigarna i reservaten som vi förvaltar på uppdrag av Länsstyrelsen. I dagarna har en hel del vindfällen tagits bort i ett flertal reservat, däribland några av dem i Risvedenområdet: såsom Risvedens vildmark, Slereboåns dalgång och Färdsleskogen.