Nu håller vi på att gränsmarkerna i bland annat Kroppefjälls norra våtmarker( Färgelanda kommun). Det är ett viktigt arbete, men kan kräva en hel del bärande. Det ena fotot visar stolpar som burits i en ryggsäcksram.

Gränsmarkeringarna är till för att informera om att man träder in i ett skyddat område, som t.ex. ett naturreservat. I skyddade områden kan allemansrätten vara begränsad, just för att skydda de fina naturskatter som vi alla delar på. Oavsett om det finns gränsmarkeringar eller inte, så ligger ansvaret på den enskilde att veta vad som gäller.

4 trästolpar i en ryggsäcksram av metall. Foto.

Hur får man reda då på vad som gäller i ett reservat?

Fråga eller läs på Länsstyrelsens, eller kommunens hemsida, om vad som gäller i det naturreservat som du vill besöka. Oftast finns det också skyltar med information om detta i området.

🥾 Tips

Varför inte gå en fin rundslinga i Kroppefjälls  norra våtmarker? Den är ca 5 km lång. Läs mer om det i vårt inlägg om området på vår Instagram.